E6-kontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen var eneste tilbyder som klarte å holde seg under en milliard kroner på E6-prosjekt i Trøndelag.

Øyvind Ludt

17.07.17 15:35

 

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag. Arbeidene gjelder parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua og består i hovedsak av vegbygging inkludert tunnel- og betongarbeider.

Fysiske arbeider startes opp i september 2017 med forventet ferdigstillelse i 2021. Trafikk settes på ny E6 i 2020.  Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 993 millioner kroner.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har stor kapasitet på veg- og tunnelarbeider, og vi ser frem til samarbeidet med Statens vegvesen, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.

Den nye veilinjen, samt hva som skal bygges av lokalveier i Soknedal. Illustrasjon: Statens vegvesen

Tilbudsåpningen var lukket både for tilbydere og andre interessenter med tokonvolutt-system, fordi anbudsprosessen innebærer forhandlinger.

Det var totalt fem entreprenører som leverte tilbud: Hæhre, NCC, AF Gruppen, LNS/PNC (Arbeidsfellesskap mellom Leonard Nilsen og Østeriske PORR) og TOTO (Italiensk).

Alle tilbyderne ble funnet kvalifisert til jobben. Tilbudet til AF Gruppen AS var på om lag 993 millioner kroner. De andre tilbudene lå mellom 1071 millioner kroner til 1169 millioner kroner. AF gruppen ble også vurdert som den beste på de andre tildelingskriteriene.

- Vi regner med å inngå kontrakt i august, og deretter samhandle i perioden fram til midten av september. Vi ser fram til å starte opp arbeidet i Soknedal, og nå nærmer det seg storinnrykk med tunge maskiner i området, forteller prosjektleder Harald I. Johnsen.

Kommenter artikkelen

Nyheter fra Anlegg