Gruvedrift til havs i Norge

Ny lov åpner for gruvedrift til havs. Norsk Bergindustri har levert høringsuttalelse på vegne av bransjen og ser frem til fortsettelsen. 

Hans Kristian Barbøl

10.08.17 14:44

 

I dag har Norsk Bergindustri levert høringsinnspill til regjeringens forslag til lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen. Selv om det fortsatt er et stykke frem til storstilt kommersiell utnyttelse av mineralressursene til havs er bransjeforeningen tilfreds med at regjeringen jobber for å utvikle et juridisk rammeverk for aktører som vil se nærmere på disse mulighetene.

Lovforslaget ligger nærmere dagens petroleumslovgivning enn mineralloven. Det kan være gode grunner til det, men Norsk Bergindustri har etterlyst en nærmere redegjørelse for valg av tilnærming. Tidligere i 2017 overtok Olje- og energidepartementet ansvaret for forvaltning av mineralressurser til havs. Mineralressurser på land forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

- En stor forskjell fra mineralforvaltningen slik vi kjenner den og lovforslaget fra regjeringen, er at første finners rett til ressursene ikke gjelder til havs. Vi tror det vil dempe interessen for potensielle industriprosjekter da selskapene som finner ressursene ikke er sikret tilgang til ressursen videre. Vi håper dette endres før loven vedtas, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

- Det er positivt at regjeringen har startet arbeidet for å legge til rette for mineralutvinning på kontinentalsokkelen. Det meste av landet ligger under vann, og vi har allerede medlemsbedrifter som utforsker mulighetene til havs, sier hun.

Kommenter artikkelen

Nyheter fra Anlegg