Mesta hogger ned fredet tre

Furua «De tre furuer» har vært administrativt fredet siden 1921. Men nå er det slutt på det.

Redaksjonen

11.08.17 09:42

 

Furutreet, som står ved fylkesvei 599 Rokkeveien i Halden, har strukturelle svakheter som medfører akutt fare for kollaps, ifølge Statens vegvesen.

Det trestammede furutreet skal felles mandag 14. august. Avgjørelsen er tatt av Statens vegvesen på bakgrunn av tilstands- og risikovurdering utført i begynnelsen av august 2017.

«Treet har alvorlige strukturelle svakheter av en karakter som medfører akutt fare for kollaps», heter det i Vegvesenets begrunnelse for felling. Treet er også blitt spesielt utsatt etter at naboskogen er felt.

«De tre furuer» har vært administrativt fredet siden 1921. Begrepet betyr at det er grunneier/forvalter som har bestemt at treet skal være vernet, og ikke miljøvernmyndighetene. Grunneier er Opplysningsvesenets fond.

Treet står i Rokke landskapsvernområde, hvor verneforskriften forbyr «inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig». Fylkesmannen i Østfold har imidlertid vurdert at trefellingen ikke rammes av denne bestemmelsen, og tiltaket kan derfor utføres uten dispensasjon fra fylkeskommunen.

Fellingsarbeidet skal utføres av Mesta.

Kommenter artikkelen

Nyheter fra Anlegg