SRBG signerte Beitstadsundbrua-kontrakt

Mandag 4. desember signerte Statens vegvesen kontrakt med Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), om bygging av fylkesvei 17 Beitstadsundbrua.

Redaksjonen

05.12.17 13:57

 

Det ble Sichuan Road and Bridge Group som skal bygge den 580 meter lange brua over Beitstadsundet. Kontraktsummen er 276 millioner kroner.

Beitstadsundbrua blir ei tradisjonell stålkassebru med betongdekke i seks spenn. Kontrakten inkluderer også elektroarbeid, lysmaster, rekkverk og asfaltering.

- Mandag 4. desember kl. 14 signerte vi kontrakten. Vi ser frem til å samarbeide med Sichuan Road and Bridge Group, sier prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad.

Statens vegvesen bygger prosjektet på oppdrag fra veieier, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

I prosjektet bygges 14 km ny vei i Steinkjer og Verran kommune: 8,5 km ny fylkesvei 17 og 5,7 km ny fylkesvei 720. Beitstadsundbrua blir en del av ny fylkesvei 17. Prosjektet skal være ferdig i løpet av høsten 2019.

- Ettersom byggetiden på brua i utgangspunktet er stram, er vi nå fornøyd med at anskaffelsesprosessen er ferdig og kontrakten er signert. Nå er vi opptatt av å komme i gang med brubygging så raskt som mulig, sier prosjektleder Brønstad.

Her er status på kontraktene i prosjektet:

  • Kontrakt på forberedende arbeid. Status: Ferdig bygd.
  • Kontrakt på å bygge 5,4 km ny fv. 17 mellom Strømnes og Malm. Status: I gang med bygging.
  • Kontrakt på å bygge fv. 17 Beitstadsundbrua. Status: Kontraktsignering 4. desember 2017.
  • Kontrakt på å bygge 5,7 km ny fv. 720 mellom Strømnes og Malm. Status: Kontraktsignering i løpet av desember 2017.
  • Kontrakt på å bygge ny fv. 17 Østvik-Beitstadsundet: I gang med bygging.
  • Kontrakt på å utbedre fv. 17 Dyrstad-Østvik: Reguleringsplanarbeid i gang.

Kommenter artikkelen

Nyheter fra Anlegg