Skal bli «verdens høyeste trehus»

Arthur og Anders Buchardt i AB Invest AS og entreprenøren Hent AS har inngått totalentreprisekontrakt for bygging av Mjøstårnet i Brumunddal. Det blir etter sigende verdens høyeste trehus.

Veidekke bygger skole i Bodø

Veidekke Entreprenør har signert kontrakt med Bodø kommune om å oppføre nye Tverlandet skole som blir den første skolen i Bodø bygget som passivhus. Oppdraget er en totalentreprise verdt 242 millioner kroner.

Selges for 338,2 mill. kroner

Verdivurderingen av Myntgata 2 er klar, og offentlige instanser får nå tilbud om å kjøpe eiendommen til takst før et evt. salg i det åpne markedet.

NCC inngikk Valle-kontrakt med NCC

NCC satser milliarder på kontorprosjektet Valle i Oslo. Kontrakten på første byggetrinn, verdt 190 millioner kroner, ble inngått rett før årsskiftet mellom utvikler NCC Property Development og utbygger NCC Building.

Bygger Norges største kino

En enorm kino, to boligbygg og et nytt hotell: Vitaminveien 11 i Nydalen er ett av Olav Thons prestisjeprosjekter under utbygging.