Heieraas er konstituert prosjektdirektør

Asbjørn Heieraas (44) er konstituert som prosjektdirektør for utbyggingsområde E39 i Nye Veier AS fra og med 1. januar 2017.

Hans Kristian Barbøl

05.01.17 18:23

 

Det jobbes med rekruttering av prosjektdirektør for utbyggingsområde E39. Asbjørn vil fungere frem til denne endelig er på plass.

Heieraas er bosatt i Kristiansand. Han er i dag leder for planprosesser i fagstab for planprosesser og samfunnskontakt.

Før Asbjørn Heieraas begynte i Nye Veier hadde han ulike stillinger i Statens vegvesen, sist som prosjektleder for Bypakke Kristiansand (Samferdselsspakke Kristiansand) og E39 Kristiansand-Sandnes. Han har erfaring fra en rekke større samferdselsprosjekter, planprosjekter, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Det vil i tiden som kommer bli satt i gang arbeid med å bemanne prosjektorganisasjonen for utbyggingsområde E39.

Kommenter artikkelen

Nyheter fra Nytt om navn