Det skal bygges 750 meter fortau langs fylkesvei 502 Finstadvegen mellom krysset Eidsvollvegen/ Finstadvegen (meket med rødt) og krysset Finstadvegen / Strandsvegen (merket med rødt).
Det skal bygges 750 meter fortau langs fylkesvei 502 Finstadvegen mellom krysset Eidsvollvegen/ Finstadvegen (meket med rødt) og krysset Finstadvegen / Strandsvegen (merket med rødt).

Elleve tilbud på Bårlidalen-prosjekt

Mandag 17. oktober var det tilbudsåpning på fortau langs fylkesvei 502 Bårlidalen i Eidsvoll kommune, Akershus.

Publisert Sist oppdatert

- Vi fikk inn elleve tilbud. Tilbudene inkluderer arbeidet med det kommunale vann- og avløpsarbeidet. Avløpsarbeidet er priset til ca. 0,5 mill. kroner hos den med lavest tilbud, sier Geir Lasse Markhus i statens vegvesen, byggeleder for prosjektet i en pressemelding.

Statens vegvesen er ansvarlig for byggingen på vegne av Akershus fylkeskommune.

JM Anlegg lavest - PEAB høyest

Laveste tilbyder var JM Anlegg AS med 18,1 mill. kroner. Dobloug Entreprenør AS var nummer to med 19,3 mill. kroner og Nordby Maskin AS nummer tre med tilbud på 20,2 mill. kroner. Høyest var Peab med 31,7 mill. kroner.

I tillegg til kontraktssummene kommer kostnader knyttet til byggeledelse og planlegging og eventuelle uforutsette kostnader, opplyser Statens vegvesen.

Byggeledelsen skal nå gå gjennom og kontrollregne samtlige tilbud før saken oversendes anskaffelsesnemda.

- Dersom vi ikke støter på noe uforutsett håper vi å kunne signere kontrakt med entreprenør i løpet av november. Arbeidet kan da komme i gang etter årsskiftet 2016/17, sier byggelederen.

Tilbudene

Det skal bygges 750 meter fortau langs fylkesvei 502 Finstadvegen mellom krysset Eidsvollvegen/ Finstadvegen og krysset Finstadvegen / Strandsvegen.

Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak som skal bedre sikkerheten for myke trafikanter på strekningen. Området er svært utfordrende da veien går langs en bratt skråning med jernbanen nedenfor.

Oversikt over tilbudene i innkommet og åpnet rekkefølge med kontraktssum:

Tilbudsnummer

Tilbyder

Kontraktssum eks. mva.

1

Huser Entreprenør AS

21 679 965,34

2

Anlegg Øst AS

21 288 431,00

3

Mesta AS

24 986 356,24

4

Nordby Maskin AS

20 176 863,00

5

Ahsco entreprenør AS

22 932 910,00

6

PEAB AS

31 670 789,00

7

Agro Anlegg AS

26 767 340,57

8

JM Anlegg AS

18 121 069,54

9

Park & Anlegg AS

21 737 424,02

10

Bobloug entreprenør AS

19 287 408,00

11

BMO entreprenør AS

27 309 350,00