Vegvesenet stopper Ryfast-arbeid

Statens vegvesen mener AF Gruppen ikke tar nok hensyn til miljøet ved utbyggingen av Ryfast-forbindelsen i Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Nå er arbeidet på en undersjøisk fylling stanset etter at plastfiber fra sprøytebetong er funnet i strandsonene utenfor byggområdet. Lensesystemet som skal fange opp plasten har ifølge Stavanger Aftenblad flere hull, og AF skal ha hatt frist til 20. desember med å ordne opp.

Det skal ifølge avisa fortsatt vært problemer med hull. Derfor har Statens vegvesen stoppet arbeidet ved fyllingen inntil videre.

Uenighet mellom byggherre og entreprenør

Leder for Ryfast-utbyggingen i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord, opplyser at AF Gruppen ikke har hørt på byggherrens innspill:

- Vi kan dokumentere at lensen de bruker til å samle opp plasten er full av hull. Den fungerer ikke. Når vi så krever at entreprenøren tar i bruk en bedre lense, svarer AF Gruppen at lensen er god nok, sier han til avisen.

Dermed ble byggherren nødt til å stanse arbeidet til en fungerende lense er på plass.

Fylling på land

Anleggsleder i AF Anlegg, Kjell Marvin Lavik, opplyser til NRK at dette i har noe å si for fremdriften i deres arbeid på Ryfast, siden det går an å bruke en fylling på land som mellomlagring.