Reindrift kommer før mineralleting i Kautokeino.
Reindrift kommer før mineralleting i Kautokeino.

Skuffet over Kautokeino kommune

- Prosesser som den vi har sett i Kautokeino er en effektiv måte å holde utenlandsk kapital på avstand, sier Hanne Markussen Eek.

Publisert Sist oppdatert

Hun er styreleder i mineralnæringens bransjeforening Norsk Bergindustri, og er svært skuffet over Kautokeino kommunes avgjørelse om ikke å gå videre med Arctic Golds planprogram for mineralutvinning.

- Til tross for at den nye regjeringen har utpekt mineralnæringen som et viktig satsingsområde i årene fremover, ser vi hvordan lokale krefter kveler næringsutvikling i distriktene, sier Markussen Eek.

Arctic Gold gjennomføre en konsekvensanalyse som ledd i planprosessen frem mot eventuell drift

Tidligere i år kom regjeringens mineralstrategi, der det slås fast at regjeringen forventer at det skal legges til rette for mineralutvinning i kommunal arealplanlegging. Likevel bestemte kommunestyret i Kautokeino seg for ikke en gang å la det svenske selskapet .

- Det er bred politisk enighet sentralt om å satse på mineralnæringen. To regjeringer har snakket om styrket forutsigbarhet og satsing på mineralindustrien, men likevel ser vi at forutsigbarhet kun er et tomt ord i denne sammenheng. Ikke engang å få gjennomføre en vanlig planprosess som skal lede frem til en lokalpolitisk avgjørelse er svært spesielt, sier Markussen Eek.

Bransjeorganisasjonen frykter avgjørelsen vil svekke Norge som bergverksnasjon.

- Mineralnæringen er avhengig av utenlandske investorer, men også av politisk forutsigbarhet. Det blir vanskelig å lokke dem til å bruke penger i Norge når vi ser hvordan det satses i våre naboland. Der ser vi letevirksomhet og en annen profesjonalitet i industriutviklingen enn her. Prosesser som den vi har sett i Kautokeino er en effektiv måte å holde utenlandsk kapital på avstand, sier Markussen Eek.

Det er uvisst om Arctic Gold vil fortsette arbeidet for å starte mineralutvinning i Finnmark.

- Om Arctic Gold kaster inn håndkledet nå, er det ingen som klandrer dem for det. De har virkelig kjempet for å få gjennomføre en plansak i Finnmark, men det synes helt umulig. Samtidig er det synd for lokalsamfunnet, som blir frarøvet muligheten til å fatte en endelig avgjørelse på skikkelig grunnlag. Dette er en trist dag for en naturressursnasjon som Norge, sier lederen i Norsk Bergindustri.