Petter Vistnes, adm. direktør i Implenia Norge AS med storkontrakt innen rekkevidde.
Petter Vistnes, adm. direktør i Implenia Norge AS med storkontrakt innen rekkevidde.

Bygger kraftverk for over 600 mill. kroner

Implenia har signert en intensjonsavtale med Lyse Produksjon AS om byggingen av vannkraftverket Lysebotn II i Rogaland. Kontrakten forventes signert innen to uker.

Publisert Sist oppdatert

Den nye vannkraftstasjonen, som erstatter en eksisterende, vil ha en forventet årlig produksjon på 1,5 TWh. Dette er en økning på 14 % (180 GWh). Vannkraftstasjonen vil få en installert ytelse på 370 MW, noe som tilsvarer en økning på ca. 160 MW sammenlignet med dagens nivå.

Produksjonsøkningen skyldes bedre utnyttelse av tilgjengelig fallhøyde og bedre virkningsgrad på nye aggregater. Vannkraftstasjonen vil nytte samme nedslagsfelt og magasiner som eksisterende stasjon.

Lysebotn er et tettsted innerst i Lysefjorden med begrenset tilgang, noe som gjør at mesteparten av anleggs-transporten vil foregå med båt. Prosjektet vil starte opp i mai 2014 og være ferdigstilt i februar 2018. Kontraktsverdien vil være i overkant av 600 millioner kroner.

Dette prosjektet er, ifølge Implenia, et resultat av økt satsing på kraftverksanlegg og støtter oppunder Implenias visjon om å bli Skandinavia ledende entreprenør innen komplekse infrastrukturprosjekter.

Ordrereserve på over 2 milliarder kroner

Takket være dette nyeste storprosjektet, har Implenia Norge en ordrereserve på ca. 2100 mill. norske kroner. Dette er mer enn omsetningen i 2012. Etter at Implenia skaffet seg Betonmast Anlegg AS i 2011, har ordrevolumet firedoblet seg.