Vidar Stormark.
Vidar Stormark.

Ny utbyggingssjef i Nye Veier

Publisert

Vidar Stormark (47) er ansatt som utbyggingssjef for Nye Veiers E39-prosjekt Mandal øst – Mandal by. Prosjektet han er blitt utbyggingssjef for har en kontraktsum på 1,5 mrd kroner.

Stormark kommer fra jobben som prosjektsjef i Consto sør lokalisert i Rogaland. Consto med hovedsete i Tromsø var i 2017 rangert som Norges sjuende største entreprenørfirma. Han har også 18 års virke i kristiansandsfirmaet Kruse Smith som prosjekt- og avdelingsleder.

- Jeg har fulgt med Nye Veier siden selskapet ble startet, og kjent på interessen for å teste ut rollen på byggherresiden. Å bli en del av et relativt nystartet firma trigget meg, sier Vidar Stormark som er født og oppvokst i Vennesla.

Prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas er fornøyd med å ha fått permanent besatt den sentrale stillingen.

- Vi er glade for å få Stormark med på laget. Det er en sentral rolle som bekles av en person med solid erfaring fra entreprenørbransjen, sier Heieraas.

Vidar Stormark tiltrer jobben like over ferien.

Kontrakten Mandal øst – Mandal by består av sju kilometer ny firefelts E39 med fartsgrense 110 km/t, pluss sju kilometer med ny tilkomstvei til Mandal med fartsgrense 90 km/t. Anleggsstart er årsskiftet 2019/-20, og skal stå ferdig sommeren 2022.