Veidekke gjør endringer i konsernledelsen 1. september 2018.
Veidekke gjør endringer i konsernledelsen 1. september 2018.

Veidekke forandrer konsernledelsen

Les om hvem som skal lede hva.

Publisert

Med virkning fra 1. september vil Veidekkes operative enheter organiseres under ledelse av fem konserndirektører.

Dette gjøres for få en «tydeligere organisering av produkt- og markedsområder, og samtidig økt ledelsesfokus for å sikre god drift og bedret lønnsomhet».

Endringene omfatter følgende tre virksomhetsområder:

Industrivirksomheten i Norge
Veidekkes industrivirksomhet i Norge som omfatter forretningsområdene Asfalt, Pukk og Grus og Drift og Vedlikehold ledes i dag av Catharina Bjerke. Veidekke Industri blir etter endringen et eget virksomhetsområde i konsernet, under ledelse av Catharina Bjerke som utnevnes til konserndirektør i Veidekke fra 1. september.

Prosjektutvikling Skandinavia
Konsernets aktiviteter innen bolig-, nærings- og prosjektutvikling i Skandinavia samles under en felles leder, konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr. Enheten omfatter Veidekke Bostad i Sverige, Veidekke Eiendom i Norge og konsernets aktiviteter innen OPS. Porsmyr vil fortsatt ha ansvar for entreprenørvirksomheten i Danmark.

Entreprenørvirksomheten i Sverige
Veidekkes entreprenørvirksomhet i Sverige, Veidekke Entreprenad AB, vil være under konserndirektør Jimmy Bengtssons ledelse. Han vil videre fortsette som landssjef for Veidekkes aktiviteter i Sverige. Bengtsson vil i tillegg få ansvar for å koordinere konsernets samlede aktiviteter innen innkjøp.

Bedre kompetanseflyt

- Hovedhensikten med endringene er både å fornye og forsterke. Spesielt viktig er det at vi samler enhetene innen prosjektutvikling under en felles ledelse for å styrke våre posisjoner, koordinere ressursbruk, og sikre bedre flyt av kompetanse mellom Sverige og Norge innen bolig- og næringsutvikling, sier konsernsjef Arne Giske.

Med endringen gis enhetene som jobber inn mot samferdselsmarkedet i Norge, Veidekke Anlegg og Veidekke Industri, et ekstra ledelsesfokus for å koordinere - og skal bedre kunne utnytte Veidekkes «samlede kraft inn mot dette markedet».

- Jeg mener vi med dette får utnyttet flere dyktige ledere og deres kompetanse. Vi skaper lederteam som kan gi Veidekke et enda sterkere strategisk ledelsesfokus, sier Giske.

Ledelsen

Konsernledelsen vil etter endringen bestå av følgende medlemmer:

  • Arne Giske, konsernsjef
  • Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør Prosjektutvikling Skandinavia og entreprenørvirksomheten i Danmark
  • Jimmy Bengtsson, konserndirektør Entreprenør Sverige, landssjef Sverige og Konserninnkjøp
  • Hans Olav Sørlie, konserndirektør Bygg Norge
  • Øivind Larsen, konserndirektør Anlegg Norge
  • Catharina Bjerke, konserndirektør Industri Norge
  • Terje Larsen, konserndirektør, CFO og ansvarlig for IT og strategi
  • Hege Schøyen Dillner, konserndirektør HR, Juridisk, HMS og Miljø
  • Lars Erik Lund, konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnsrelasjoner.