Konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg (t.v.) og konserndirektør Arne Baumann i Obos Boligutvikling med den nye avtalen.
Konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg (t.v.) og konserndirektør Arne Baumann i Obos Boligutvikling med den nye avtalen.

Veidekke skal bygge for Obos i Tønsberg

Publisert

Veidekke har fått i oppdrag av Obos å bygge de to første byggetrinnene med til sammen 64 leiligheter i Teieparken sentralt i Tønsberg. Kontrakten er en totalentreprise verdt ca. 160 millioner kroner.

I tillegg til de 64 leilighetene, skal Veidekke bygge en tilhørende parkeringskjeller, opparbeide en park med åpen overvanns­håndtering og offentlige grøntarealer på vegne av Obos.

Oppdraget er en videreføring av samarbeidsavtalen om prosjektutvikling som ble inngått i november 2017. Partene har siden den gang arbeidet tett med å finne gode løsninger for å skape best mulig boliger for kjøperne.

Denne avtalen viser at det gode samarbeidet mellom Veidekke og Obos - særlig i Oslo - har latt seg overføre også til våre avdelinger i Vestfold. Felles forståelse har gitt seg utslag i en rekke forbedringer fra de første løsningsforslagene som lå på bordet til boligene som prosjektet består av i dag. Vi er takknemlige for oppdraget, ydmyke for oppgaven og gleder oss til å komme i gang med byggingen, sier distriktsleder Lars N. Hjertås i Veidekke.

Planene om ny jernbanetrase har tidligere båndlagt deler av tomten og skapt store utfordringer for utbygger:

- Denne traseen er heldigvis ikke lenger aktuell og båndleggingen er opphevet. Vi håper derfor at denne avtalen vil bli den første i rekken av flere byggetrinn siden det er planlagt for tilsammen rundt 250 boliger i Teieparken, sier Hjertås.