Prosjektledere i nye stillinger.
Prosjektledere i nye stillinger.

Nye prosjektledere i Statens vegvesen

Publisert

Arild Hegreberg overtar som prosjektleder for Bypakke Bodø når Odd Inge Bardal starter i jobben som veisjef i Nordland fylkeskommune. Hegreberg er utdannet sivilingeniør og er i dag prosjektleder for rv. 77 Tjernfjellet. Han har tidligere ledet blant annet prosjektene rv. 80 Tverlandsbrua og rv. 80 Røvika–Strømsnes, og har dessuten vært involvert i planleggingsfasen av bypakken.

Ny prosjektleder for rv. 77 Tjernfjellet er Knut Sjursheim. Han er utdannet sivilingeniør og jobber i dag som prosjektleder for Sørfoldtunnelene, noe han også skal fortsette med. Sjursheim har  tidligere vært byggeleder for blant annet fv. 17 Tverlandet–Godøystraumen.

Endringene gjelder fra 10. desember 2018.