Statens vegvesen er bundet av bevilgninger både på riksvei og fylkesvei.
Hjemmel for avlysningen er anskaffelsesforskriftens paragraf 25-4 (1). Denne bestemmelsen sier at en oppdragsgiver kan avlyse en konkurranse med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn. Det gjør det her, mener Statens vegvesen.

- Vi beklager dette, og takker tilbyderne for utvist interesse, og for tid og ressurser de har brukt i forbindelse med konkurransen, sier leder av Strategi, vei og transportavdelingen i Statens vegvesen, Region øst, Fred Anton Mykland.

Tre entreprenører la inn tilbud i konkurransen: Mesta AS, som hadde det laveste tilbudet, NCC Norge Roadservice og Svevia Norge.

Kontrakt 3401 Sør-Østerdalen er en sammenslåing av to kontraktsområder. Statens vegvesen holder nå på med «nødvendige avklaringer» i forhold til løsning for drift av disse kontraktsområdene som følge av avlysningen.