Consto bygger for Vestaksen. Fra venstre: Vestaksen Eiendoms administrerende direktør Morten Hotvedt og prosjektleder Anders Høstmælingen, Consto prosjektledere Ole Herlofsen og Bjørn Kristian Hole og daglig leder i Consto Øst, Roger Nygård.
Consto bygger for Vestaksen. Fra venstre: Vestaksen Eiendoms administrerende direktør Morten Hotvedt og prosjektleder Anders Høstmælingen, Consto prosjektledere Ole Herlofsen og Bjørn Kristian Hole og daglig leder i Consto Øst, Roger Nygård.

Consto bygger for Vestaksen

Vestaksen Eiendom har engasjert entreprenørselskapet Consto til å bygge 3600 kvadratmeter på Eiker Næringspark.

Publisert

På taket vil det bli solceller nok til å drifte hele bygningen som Renovasjonsselskapet for Drammensregionen(RfD) skal bruke som omlastningsstasjon.

Kontrakten mellom Vestaksen og Consto er på drøyt 50 millioner kroner, og byggingen vil bli igangsatt så snart driftstillatelse for bygget foreligger.

- Bygningen blir unik ved at det på taket vil være solceller nok til å drifte den.  Kontordelen får passivhusstandard, sier administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, Morten Hotvedt.

Vestaksen og Consto kjenner hverandre fra tidligere prosjekter, blant annet fra boligprosjektet Dyrmyrskauen på Kongsberg.

- Vi er begge opptatt av at det skal være bærekraft i prosjektene og at det er viktig å velge klimavennlige og eneregieffektive løsninger. Disse momentene får ekstra betydning når det er en virksomhet som RfD som er leietaker, understreker Hotvedt.

Daglig leder i Consto Øst, Roger Nygård, ser fram til å begynne arbeidet:

- Dette prosjektet føyer seg inn i rekken av interessante oppdrag som vi har ferdigstilt og som er under arbeid i regionen. At Vestaksen er så tydelig i sin bestilling av bærekraftige løsninger, passer perfekt inn i vår måte å tenke på. Det er ekstra inspirerende å kunne bidra til å realisere et miljøprosjekt av stor samfunnsmessig betydning, sier Nygård.

RfD har inngått avtale om å leie bygningen i 20 år.