Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Ønsker dialog om ny type driftskontrakt

Skal lyse ut pilotkontrakter på veidrift etter samspillsmetoden.

Publisert

Statens vegvesen ønsker sammen med entreprenørbransjen å utvikle en ny type driftskontrakt som skal sikre gode rammer for både entreprenør og byggherre.

Onsdag 12. juni inviterer Vegvesenet bransjen til dialogkonferanse på Biri i Oppland.

Statens vegvesen Region øst har startet planleggingen av driftskontrakter som skal gjelde
for 2020.

- For Statens vegvesen er det viktig med et godt samarbeid med entreprenørbransjen, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud.

- Vi ønsker derfor dialog med og innspill fra entreprenørene når vi nå skal utvikle en ny kontraktstype for drift av riksveier.

Pilotkontrakter

Fra 2020 ønsker Statens vegvesen å gjennomføre pilotkontrakter etter samspillsmetoden på én til tre riksveistrekninger i Innlandet fylke (Oppland og Hedmark), nærmere bestemt på E6 og E136 i Nord-Gudbrandsdalen og kanskje på riksvei 3 i Østerdalen.

For å sikre så gode rammer som mulig for både entreprenører og byggherre, inviterer Statens vegvesen entreprenørbransjen til dialogkonferanse om mulig samspillskontrakt på Honne hotell og konferansesenter på Biri, onsdag 12. juni, klokken 09.00.

1-til-1-samtaler

Dialogkonferansen blir lagt opp med en felles del som avsluttes med lunsj. Deretter er det mulig for de som er interessert, å ha 1-til-1-samtaler med prosjektledelsen i Statens vegvesen. 1-til-1-samtalene vil ha en varighet på 20-30 minutter. 

Påmeldingsfrist til dialogkonferansen er 4. juni.

Meld deg på her.