Peab bygger Waldemars Tårn i Oslo

Publisert

Peab skal bygge siste del av Kiellandkvartalet på Aleksander Kiellands Plass i Oslo. Byggherre er Fredensborg Bolig, og kontrakten har en verdi på 114 millioner kroner. 

Kiellandkvartalet består av en gruppe bygårder fra vidt forskjellige tidsepoker. I fase 1 har flere eksisterende bygg med boliger og næringseiendom blitt rehabilitert. Nå nærmer det seg siste fase. Darres gate 4 skal rives og erstattes med et nybygg med 35 leiligheter og en næringsdel. Peab er valgt som totalentreprenør.

- Vi er stolte av å få jobben med å komplettere siste fase i Kiellandskvartalet. Peab har solid erfaring og kompetanse på leilighetsprosjekter. Vi ser frem til å levere god kvalitet og profesjonell gjennomføring, sier Peabs regionsjef, Trond Ormstad.

Waldemars Tårn

  • 35 leiligheter
  • 850 m2 næring
  • BTA 3986 m2
  • BRAs 2273 m2
  • Oppstart: Tredje kvartal 2019
  • Ferdigstillelse: Våren 2021
  • Illustrasjoner: Grape arkitekter
  • Arkitekt i utførelse: Gunnar Kind arkitekter

Lang forprosess

Prosessen mellom entreprenør og byggherre frem til signering av kontrakt har vært lang og grundig. Målet har vært å optimalisere prosjektet, og avdekke utfordrende grensesnitt mot naboeiendommene, som ble rehabilitert tidligere i år.

- Byggherre har gjort viktige grep knyttet til rehabilitering og utvikling av eiendommen, som nå føyer seg godt inn i eksisterende nabolag, sier Peabs prosjektsjef, Torbjørn Mehus.

Eksisterende bygningsmasse ligger høyere enn nybygget, og det gir noen utfordringer på byggetomta.

- Det blir stort fokus på grunnarbeider og fundamentering i dette prosjektet, fastslår Peabs prosjektleder, Beate Cappelen.

Forventer et løsningsorientert samarbeid

Byggingen av Waldemars tårn vil på mange måter fullføre hele bybildet omkring Aleksander Kiellandsplass. Det etableres en ny dagligvarehandel i bygget, og i forbindelse med fase 1 er det bygget en trapp innerst i Hauchs gate, som er en viktig gangforbindelse til Waldemar Thranesgate.

- Prosjektets løsninger svarer på ønskene i gjeldende regulering og kommuneplan. Blant annet åpner vi opp gårdsrommet og fremhever verneverdig bebyggelse. Waldemars Tårn vil bidra til en positiv utvikling av byen, sier prosjektsjef Erik Bull-Hansen i Fredensborg Bolig.

Han sier prosjektet stiller krav til presise løsninger og høy kvalitet i utførelsen. Det aller viktigste for byggherren er at kunden skal få en god opplevelse.

- Peab er en av de største entreprenørene i landet, og vi er trygge på at de kan løse denne oppgaven på en god måte. Vi forventer et godt og løsningsorientert samarbeid, slik at prosjektet leverer de ønskede kvaliteter. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven sammen med Peab, sier Bull-Hansen.