Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor (t.v.) og administrerende direktør Hans Olav Storkås i NRC Group.
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor (t.v.) og administrerende direktør Hans Olav Storkås i NRC Group.

Bane Nor og NRC signerte kontrakt på nær 800 mill

Bane Nor har signert kontrakt for jernbanetekniske arbeider for InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, med Arbeidsfellesskapet NRC Anlegg AS og NRC Bane AS.

Publisert

Kontrakten med en verdi på 793 millioner kroner er en totalentreprise som omfatter alle jernbanetekniske arbeider for det nye dobbeltsporet, med unntak av signalarbeider.

Bane Nor skal bygge 13,6 km nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Nykirke sør for Holmestrand og Barkåker nord for Tønsberg. Sammen med etableringen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, innebærer dette at det blir dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg når prosjektene står ferdige, etter planen i 2024.

Et løft for Vestfoldbanen

- Dette er den fjerde store kontrakten vi signerer i løpet av kort tid for utbygging av to nye dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen, sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund.

- Når de nye strekningene åpner for trafikk i slutten av 2024, blir det mulig å kjøre to tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Det vil gi de reisende på Vestfoldbanen en bedre og mer effektiv hverdag, sier Frimannslund.

Frimannslund forteller videre at det er en av de første gangene det gjennomføres en så stor totalentreprise for jernbanetekniske fag i Norge.

- Bane Nor kan ikke gjennomføre det store løftet for jernbanen alene, vi må gjøre det sammen med leverandørene, entreprenørene og teknologiutviklerne. Derfor tar vi i bruk nye kontraktsformer og tester ut velprøvde markedsmekanismer for å stimulere til konkurranse og nytenkning. Konkurransen for denne totalentreprisen har truffet bra i både det norske og det europeiske markedet. Alle de fire selskapene som var prekvalifisert ga tilbud, og det er vi veldig fornøyde med, sier Frimannslund.

Fornøyd leverandør 

- Vi ser frem til å bidra til byggingen av ny bærekraftig infrastruktur mellom Nykirke og Barkåker, sier Hans Olav Storkås administrerende direktør i NRC Norge AS 

NRC planlegger å starte prosjekteringsarbeidet i fjerde kvartal 2019. Oppstart på utbygging er forventet i 2022 med sluttføring i 2024.

NRC Anlegg AS og NRC Bane AS er heleid av NRC Group.

- NRC Group har systematisk posisjonert seg for veksten i jernbaneinvesteringer i Norge. Tildelingen av denne store totalentreprisen innenfor jernbanetekniske fag i Norge i konkurranse med norske og europeiske aktører, synliggjør vår kompetanse og konkurransedyktighet i markedet. Den omfattende og tverrfaglige jernbanetekniske entreprisen stiller store krav til at entreprenøren må ivareta helhet og ikke bare enkeltfag, sier adm. direktør i NRC Group ASA, Henning Olsen.