Fra venstre: Lærlingene Tobias Jacobsen, Jon Meinert og Emilie Dalevoll.
Fra venstre: Lærlingene Tobias Jacobsen, Jon Meinert og Emilie Dalevoll.

Sporveien satser på lærlinger

Tidligere denne uken tok en gruppe lærlinger under kyndig veiledning del i arbeidet med å legge heller på Grefsenplatået holdeplass i Oslo.

Publisert

- Sporveien bruker lærlinger i alle våre prosjekter, så også i arbeidet med oppgraderingen av trikketraseen på Grefsenplatået og Kjelsås, sier byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.

Braaten er byggeleder for prosjektet som oppgraderer trikketraseen i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av oppgraderingen, som er et av flere infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet.

- Bruken av lærlinger er en del av kriteriene som Sporveien bruker når vi velger entreprenør til prosjektene våre. Bruken av lærlinger er altså noe som er kontraktfestet med den enkelte entreprenør, og vi avpasser antall lærlinger etter hva som er hensiktsmessig i det enkelte prosjekt. Det er viktig for oss som ansvarlig byggherre å påse at lærlingeordningen blir fulgt opp på en god måte, sier Braaten.

Lærlinger fra Braathen Landskapsentreprenør i arbeid med å bygge Grefsenplatået holdeplass i Oslo.
Lærlinger fra Braathen Landskapsentreprenør i arbeid med å bygge Grefsenplatået holdeplass i Oslo.

Variert arbeidshverdag

I alt fire lærlinger deltok i arbeidet med å legge betongheller på Grefsenplatået holdeplass tirsdag denne uken. De var i alderen 18–29 år og har alle som mål å ta fagbrev som anleggsgartnere.

29-årige Emilie Dalevoll bor på St. Hanshaugen i Oslo og er inne i sitt første år som lærling. Hun liker at yrket er så allsidig:

- Som anleggsgartner får jeg være ute og arbeide med mye forskjellig. Det å få arbeidserfaring og prøve oss i praksis i dette prosjektet er kjempegøy, sier hun.

Lærling Jon Meinert (23) bor like i nærheten og er lokalkjent på Grefsenplatået. Han har om lag ett år igjen av den fireårige læretiden sin og satser på å ta fagbrev som anleggsgartner i løpet av neste år:

- Jeg har valgt å utdanne meg til anleggsgartner fordi jeg synes yrket gir en spennende og variert hverdag. Som anleggsgartner gjør jeg alt fra å plante trær og busker, til å legge stein og betongheller, som her på Grefsenplatået holdeplass. Det er fint å være med og bygge noe som betyr mye for så mange, sier Jon Meinert.

Viktig å bruke lærlinger

I prosjektet på Grefsenplatået og Kjelsås har entreprenøren Braathen Landskapsentreprenør hatt en lærling ansatt på fulltid gjennom hele anleggsperioden. Tirsdag denne uken var en såkalt fagdag der det ble tatt inn et ekstra antall lærlinger med mål om å lære bort praktisk kunnskap i steinarbeider og hellelegging.

- Bruk av lærlinger er viktig for å sikre rekruttering til bygg- og anleggsbransjen. Det er viktig å ta seg tid til å lære bort fagkunnskap til yngre krefter, slik at vi hele tiden fornyer oss og blir bedre. Her har Sporveien og vi et felles mål, sier anleggsleder Tommy Lintho i Braathen Landskapsentreprenør.

Snart trafikk i begge retninger

Arbeidet med å steinlegge Grefsenplatået holdeplass pågår i de nærmeste dagene, frem til holdeplassen står ferdig om en ukes tid. Fra og med mandag 9. desember vil Grefsenplatået holdeplass fullt ut tas i bruk, i forbindelse med omleggingen av kjøremønsteret i den øvre delen av Grefsenveien. Da er alle nye trikkespor på plass mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, enveiskjøringen opphører og Grefsenveien åpner for trafikk i begge retninger.

- For Sporveien er det viktig at alle detaljer er på plass før enveiskjøringen avsluttes. Det vil bli gjennomført befaringer av trikkesporene på strekningen i denne og kommende uke, og resterende asfaltarbeider blir gjennomført fortløpende. Hvis mulig åpner vi opp for noe biltrafikk på strekningen før den 9. desember, så vi henstiller til alle om å følge skilting i området, sier byggeleder Steinar Braaten i Sporveien

Trikken tilbake våren 2020

Det som gjenstår i prosjektet på Grefsen og Kjelsås etter nyttår er å skifte ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass, samt montering av strømledninger på hele strekningen, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass.

Går alt etter planen vil trikken være tilbake på Grefsen i løpet av våren 2020.

Del av Trikkeprogrammet

Oppgraderingen av Grefsenveien er en del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning der Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samarbeider om gjennomføringen.

Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017. Tinghuset–Tullins gate er ferdig i 2019, Bispegata. Majorstuen og Grefsenveien skal ferdigstilles i 2020, og Storgata, Thorvald Meyers gate og Grefsenveien nedre er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold.

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.