1 mill. kroner i forelegg for plantedrap

1 mill. kroner i forelegg for plantedrap

Jernbaneverket har mottatt forelegg på 1 mill. kroner for å ha sprøytet den fredede urten dragehode langs Dovrebanen.

Sprøytingen skjedde i juni 2012, og Jernbaneverket var klar over at den sjeldne planten dragehode vokste i området.

Ved en glipp hadde ikke firmaene som utførte sprøytingen fått oversendt oppdatert informasjon om forekomsten av dragehode. Vanligvis sender Jernbaneverket  rutinemessig over slik informasjon til leverandører og entreprenører, men i forbindelse med at tidspunktet for arbeidet ble fremskyndet ble ikke dette gjort. Firmaene som utfører arbeidet har også et ansvar for å sjekke opp om det er nødvendig å ta spesielle hensyn. Jernbaneverket har nå 21 dager på å vurdere om boten skal vedtas.

I mai 2011 ble dragehode vernet av Kongen i statsråd, og den har nå status som en prioritert art etter naturmangfoldloven.

Forsiden nå