100 milliarder gir ferjefri E39

100 milliarder gir ferjefri E39

En rapport fra utredningsprosjektet ferjefri E39 konkluderer med at en investering på 100 milliarder kroner vil korte kjøretiden mellom Trondheim og Kristiansand med mange timer.

I dag tar det ca. 20 timer å kjøre mellom disse byene langs kysten. Med et tresifret antall milliarder investert blir tiden ca. 13 timer.

De reisende kan spare kjørekostnader på fire til seks milliarder kroner i året.

Fjordkryssing med offshore-teknologi

Det er teknisk mulig å bygge bruforbindelse over alle fjordene langs E39. Nøkkelen til å krysse de virkelig brede og dype fjordene ligger i å sprenge grensene for den bruteknologien som finnes i dag ved å ta i bruk og videreutvikle teknologi og erfaring fra offshorevirksomheten i Nordsjøen.

Gjennom utredningsarbeidet har prosjektet kommet fram til en rekke alternative løsninger for faste forbindelser basert på hovedprinsippene for hengebruer, flytebruer, rørbruer eller varianter og kombinasjoner av disse.

Bruene kan produsere elektrisitet

Det vil også være mulig å produsere fornybar energi fra bølger og strømmer rundt bruene.

Rapporten konkluderer med at utbyggingen av en ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim kan bli gjort på 20 år dersom den blir gjennomført samlet.

Forsiden nå