13 prosent var ulovlig kabotasje

13 prosent var ulovlig kabotasje

Skremmende resultater i kontroll.

 Torsdag forrige uke ble det gjennomført en storkontroll i Aarhus Havn i Danmark, og resultatet var mildt sagt skremmende.

Av de kontrollerte lastebilene utførte 13 prosent ulovlig kabotasje. Samtidig holdt flere utenlandske lastebiler seg langt unna havnen den dagen, så det reelle tallet kunne raskt vært større.

Politiet ble oppringt av to danske sjåfører som kunne fortelle at det var utenlandske lastebiler som skulle ha vært i Aarhus, men som ble holdt tilbake fordi politiet hadde kontroll på havnen.

- Hvis transportene var lovlige, kunne de jo bare blitt gjennomført, sier visepolitisinspektør i Østjyllands Politi, Kristian Thomsen, i en artikkel på transportnyhederne.dk. 

Norges Lastebileier-Forbund er klar på at resultatene fra den danske kontrollen viser at det må gjøres systematiske kontroller også i Norge.

- Dette gir et sterkt signal om behovet for systematisk kontroll av kabotasje også i Norge, sier Robert Aksnes, juridisk direktør i NLF i en uttalelse på NLFs nettsider.

Han frykter at den ulovlige kabotasjen virkelig er satt i system.

- Det danske politiets inntrykk av at noen lastebiler unngår kontroller, kan bety at omfanget er ennå større enn det som er avdekket. I tillegg vitner dette om en form for organisert varsling, som kan bety at ulovlig kabotasje er gjenstand for større systematikk enn vi vet. Listen over grunner til å skjerpe kontrollen på dette området blir bare større og større, understreker Aksnes.

Dette er kabotasje:

Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt.

En utenlandsk transportør kan bare frakte gods mellom to steder i Norge dersom det foreligger et spesielt grunnlag for det. Transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge.

Kabotasjetransporten må utføres i forbindelse med en internasjonal transport for å være lovlig. Dette betyr at transportøren må foreta en grensekryssende transport inn i Norge hvis han ønsker å utføre transport i Norge. Det er altså ikke adgang for en transportør til å komme til Norge uten last, for så å drive innenlands transport (kabotasje) i landet. Kabotasje kan kun utføres i en begrenset periode, og det må ikke skapes en permanent eller løpende aktivitet.

Basert på ovennevnte legges til grunn at transportører med fellesskapstillatelse fra et annet EØS-land vil - når de har utført internasjonal godstransport til Norge - innenfor en tidsperiode på 7 dager regnet fra tidspunktet da den internasjonale lasten ble losset i Norge, kunne utføre inntil 3 innenlandske transporter med samme kjøretøy. Deretter må transportøren ut av landet. Dersom en utenlandsk operatør ønsker å drive permanent eller løpende transport i Norge, må vedkommende etablere seg i landet etter gjeldende regler og søke løyve for nasjonal transport.

Fra 1. juli 2011 regnes kabotasje kun å være i samsvar med gjeldende regler hvis det, i tillegg til dokumentasjon for det internasjonale oppdraget, legges frem klart bevis for hver kabotasjetur som er utført i Norge i samsvar med forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje av 26. mars 2003 nr. 402 § 2a.

For de nye EØS-landene Romania og Bulgaria gjelder det i en overgangsperiode forbud mot å drive kabotasje i Norge. Tilsvarende forbud gjelder for norske transportører i disse landene. Forbudet gjelder til 1. januar 2012.

(Kilde: Samferdselsdepartementet)

Forsiden nå