- Vi er overbevist om at de ansatte som er aksjonærer, får en forsterket følelse av medansvar for egne og andres sparepenger, sier konsernsjef Terje R. Venold.
- Vi er overbevist om at de ansatte som er aksjonærer, får en forsterket følelse av medansvar for egne og andres sparepenger, sier konsernsjef Terje R. Venold.

223 nye eiere i Veidekke

Sjekk hvor mange aksjer konsernledelsen kjøpte selv.

- Etter høstens salg av aksjer til ansatte i Veidekke kan vi ønske nye 223 ansatte velkommen som aksjonærer, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

- Totalt ble det kjøpt aksjer til en verdi av 75 millioner kroner, så troen på fremtiden for Veidekke er tydelig til stede, legger han til.

Veidekke tilbyr to ganger i året sine ansatte å kjøpe aksjer i konsernet. Etter årets salg eier 3300 ansatte rundt 20 % av konsernet til sammen.

- Vi mener at involvering og medeierskap to av våre sentrale suksesskriterier, sier Terje R. Venold.

- Det å være aksjonær gir innsikt i selskapet på en mer engasjerende måte, og vi er også overbevist om at de ansatte som er aksjonærer, får en forsterket følelse av medansvar for egne og andres sparepenger, sier han.

Totalt fikk 5875 ansatte tilbud om å kjøpe alt fra 50 til 2300 aksjer til 37,45 kroner per aksje - noe som tilsvarer en rabatt på 20 % i forhold til gjennomsnittskursen i tegningsperioden. Det er to års bindingstid på aksjene.

Interessen var stor og 1.798 ansatte, dvs. 31 % av dem som fikk tilbudet, kjøpte aksjer. Tilsvarende tall for 2011 og 2010 var henholdsvis 33 % og 31 %, og her skal det tillegges at prisen ved årets kjøp var ca. 20 % over fjoråret.

For primærinsiderne ble bildet som følger:

 

 Navn

Stilling

Antall aksjer

Ny beholdning aksjer

Arne Giske

Konserndirektør

1 500

176 700

Bente Lillestøl

Konserndirektør

2 300

64 560

Dag Andresen

Konserndirektør

1 500

218 725

Inge Ramsdal

Styremedlem, ansattvalgt

1 000

5 800

Jørgen Wiese Porsmyr

Konserndirektør, CFO

2 300

89 945

Kai Krüger Henriksen

Konserndirektør

1 500

154 250

Kristoffer Eide Hoen

Rådgiver

500

700

Lars Sevald Skaare

Styremedlem, ansattvalgt

2 300

87 575

Odd André Olsen

Styremedlem, ansattvalgt

500

1 900

Per-Ingemar Persson

Konserndirektør

2 300

140 300

Terje Richard Venold

Konsernsjef, CEO

2 300

367 415

Forsiden nå