Distrikssjef i Volvo Maskin, Ove Folkvord (t.v.) og konsernsjef Bjørn Risa i Risa Konsern rett etter at de hadde signert avtalen. Bildet var en gave fra Risa til Volvo Maskin.
Distrikssjef i Volvo Maskin, Ove Folkvord (t.v.) og konsernsjef Bjørn Risa i Risa Konsern rett etter at de hadde signert avtalen. Bildet var en gave fra Risa til Volvo Maskin.

27 nye Volvo-maskiner til Risa

For ett år siden bestilte Risa AS i Rogaland 27 Volvo-maskiner. Nå har de gjort det igjen.

Det er litt tilfeldig at antallet ble det samme. Men det er ikke tilfeldig at det ble Volvo begge gangene.

- Målet er å komme opp i 80% andel Volvo av maskinene våre over seks tonn, sier Bjørn Risa til AT.no.

Når alle de nye maskinene er på plass i september, har Volvo en markedsandel på 59,9% i Risas maskinpark over seks tonn.

Risa regner med at målet nås med ca. ti nye maskiner hvert av de to neste årene.

Ingen anbudsrunde

Det var ingen anbudsrunde før denne avtalen. I fjor ble Risa og Volvo enige om en avtale, og partene fulgte samme oppskrift i år.

- Dette er en modell vi ønsker, for ikke å ha for mange leverandører å forholde oss til. Vi er fornøyd med Volvo, dieselforbruket til maskinene og servicedelen, sier Risa.

Volvo Maskins David Kristianslund (t.v.) og Ove Folkvord på vei hjem etter kontraktsigneringen hos Risa.
Volvo Maskins David Kristianslund (t.v.) og Ove Folkvord på vei hjem etter kontraktsigneringen hos Risa.

100-maskiners jubileum

Distriktssjef Ove Folkvord i Volvo Maskin AS rundet en milepæl med den nyeste Risa-avtalen. Han har nemlig solgt nøyaktig 100 maskiner til Risa (4 dumpere, 8 hjullastere og 88 gravemaskiner). Samarbeidet med Risa har vært så tett at de sammen har utviklet en «Risa-standard» for maskinene.

- Det som måtte oppstå av problemer med utstyret, ordner vi opp i og sørger for at det ikke skjer neste gang, sier Folkvord.

Les mer om Risa i siste nummer av A&T (nummer 2, 2013).

Forsiden nå