Førerkort
Førerkort

324 personer har feil førerkort

Ved en feil er 324 førerkort i perioden 2005 til 2014 blitt utstedt med uriktig informasjon om hvilke førerkortklasser førerkortet gjelder.

Statens vegvesen har gjort en maskinell gjennomgang av samtlige 3.000.000 førerkort som er utstedt i perioden 2005-2014.

Etter denne gjennomgangen ble det gjort en manuell sjekk av 7000 av dem. Av disse ble det avdekket 324 førerkort med feil førerkortklasser. Disse må byttes ut.

- Ikke mulig i nytt system

- Feilene har antakelig oppstått på grunn av svikt i manuelle rutiner ved fornyelser av førerkort. Fra 2014 fikk vi et nytt og sikrere førerkortsystem, hvor slike feil ikke kan oppstå, sier Synnøve Vebostad ved førerkortkontoret i Statens vegvesen.

Nytt førerkort gratis

Nå sender Statens vegvesen ut brev til dem det gjelder.

- De som har feil førerkortklasse oppført på førerkortet, vil få et brev fra oss der vi ber om at de leverer inn førerkortet til en trafikkstasjon. De vil da samtidig få utstedt et nytt førerkort. Siden feilen ligger hos oss vil vi gjøre dette gratis, sier Vebostad.

Forsiden nå