Ved å scanne vegger og tak i fjellet før og etter betongsprøytingen, får man dokumentert i et kart hvor mye betong som er påført de ulike stedene. Her fra pilotprosjektet i LKAB-gruven i Kiruna.
Ved å scanne vegger og tak i fjellet før og etter betongsprøytingen, får man dokumentert i et kart hvor mye betong som er påført de ulike stedene. Her fra pilotprosjektet i LKAB-gruven i Kiruna.

3D-scanning til sprøytebetong

Norske Bever Control med pilotprosjekt i LKABs gigantiske Kiruna-gruve.

Bever Control på Lierskogen utenfor Drammen benytter selskapets vel utprøvde 3D laserscanner for å måle tykkelsen av sprøytebetong i tunnel og i gruver. I samarbeid med Andersen Mekaniske Verksted og LKAB i Kiruna, er metoden i høst blitt testet i den enorme underjords-malmgruven. LKAB opererer fra rundt 200 stuffer, og det er mye fjell som skal sikres. AMV fra Flekkefjord har levert 28 sprøyterigger til LKAB, datterselskapet LKAB Berg & Betong og noen underentreprenører som jobber med å ta ut malm fra gruvene til LKAB.

- Så vidt jeg vet er det ingen andre som kan levere et slikt produkt i dag. Vi har veldig stor tro på løsningen, og tror det har potensiale til å revolusjonere arbeidsmetodikken innenfor sprøytebetong, sier daglig leder Marius Hauki i Bever Control.

Scanner før og etter

Først scannes vegger og tak (viktig at det renses skikkelig før scanning) for å få et 0-punkt.

Etter sprøytingen scannes de samme områdene på nytt. Dataene fra scanning nummer to viser om det er passe, for tynt eller for tykt lag påført. Resultatene overføres trådløst og vises i et inndelt rutenett på en fargeskjerm. De ulike nivåene markeres tydelig med fargekoder på skjermen. Betjeningsenheten er håndholdt og benytter trådløs teknologi. Utstyret kan fjernbetjenes fra såla, samt fra operatørkabinen.

Kravene i gruvene til LKAB er tykkelse på 70 til 100 mm. Etter en test i november ble tykkelsen målt både med scanner og manuelt med en Hilti boremaskin. Målingene viste et avvik på seks mm, eller sagt på en annen måte: Målingene er nøyaktige.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Vi har hatt litt problem med å beregne volum, og jeg ser umiddelbart at vi kan spare betong med bruk av dette utstyret. Det viktigste er imidlertid at vi vet det er sprøytet på nok betong for å sikre fjellet. Løsningen har også mye å si for opplæringen av operatørene. Nå er det lettere å oppnå likt nivå for alle sammen, sier produksjonssjef Benjamin Krutrök i LKAB Berg & Betong AB.

Nytt kamerasystem

Bever Control lanserer samtidig også et nytt digitalt kamerasystem for montering på borerigger og renskerigger. Dette brukes til automatisert fotodokumentasjon av sikring, samt geologiske formasjoner. Som med scannerhodet til sprøyteriggen, er også kameraet kapslet inn i en tett boks som automatisk lukkes når det ikke er i bruk. Når kameraet er i bruk, åpnes boksen og det det tas bilder av tunnelveggene til høyre og venstre, samt i taket. Hanekleivtunnelen er et godt eksempel på et sted man burde hatt bedre dokumentasjon for å kunne forklare bedre hva som gikk galt og forbedre sikringsprosessene.

- Kravene til dokumentasjon øker stadig, men de henger tett opp mot det som er teknisk mulig å dokumentere. Fordelen med høye krav fra byggherren er at dette presser fram utvikling av bedre tekniske løsninger hos teknologiselskaper som Bever Control, sier Hauki.

Les mer om prosjektet i Kiruna-gruven i Anlegg&Transport nr 11.

Forsiden nå