Statminister Jens Stoltenberg snakket til en stor og lydhør forsamling under åpningen av ny E6 mellom Dal og Minnesund.
Statminister Jens Stoltenberg snakket til en stor og lydhør forsamling under åpningen av ny E6 mellom Dal og Minnesund.

4 felt til Innlandet

Det er sjelden man opplever så stor interesse for ny vei som da statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet den nye E6-parsellen mellom Dal og Minnesund i Akershus 7. november.

I alt var flere hundre mennesker møtt frem ved den gamle veikroa på Minnesund. Den brukes nå av Statens vegvesen som informasjonskontor for E6-utbyggingen. Representanter for entreprenører og underentreprenører, samt leverandører, utgjorde et stort antall, men det gjorde også lokalbefolkningen i området. Den kan nå puste lettet ut etter to år med anleggsdrift, dårlig fremkommelighet og ikke minst trafikkbelastningen på gamle E6, nå lokalvei, i lange perioder.

Tid er penger

I gjennomsnitt har Mesta, Veidekke og NCC med en betydelig underskog av underentreprenører bygd 800 meter vei i måneden siden byggestarten tidlig i 2010. På det meste har 700 mennesker vært sysselsatt med å bygge den 19 km lange firefeltsveien. Kort byggetid har medført at det er spart inn 100 millioner kroner i rente- og administrasjonskostnader. Det vil komme de veifarende til gode i form av litt lavere bomavgifter. Total byggekostnad er 2,3 milliarder kroner, og 2/3 av dette skal finansieres med bompenger.

Skåret i gleden er nettopp bompengene. Mellom Kolomoen og Oslo er det nå fire bomstasjoner som koster 103 kroner for kjøretøy over 3,5 tonn. Ytterligere to kommer når strekningen mellom Minnesund og Labbedalen er ferdig.

Sikker vei

E6 er nå firefelts fra Svinesund til Minnesund. Det betyr raskere og mer effektiv transport, lavere drivstofforbruk og dermed mindre utslipp. Størst er imidlertid gevinsten når det gjelder trafikksikkerheten. Mellom Gardermoen og Mjøsbrua har trafikken økt med 50% siden 1994, og mer enn 100 mennesker har mistet livet på strekningen. Ytterligere økt trafikksikkerhet oppnås i 2014 når neste strekning nordover, 22 km fra Minnesund til Labbedalen i Stange, blir åpnet som firefeltsvei. Neste strekning nordover til Kolomoen, hvor Riksvei 3 fra Østerdalen kommer inn på E6, er allerede i bruk.

Største byggetekniske utfordringen på den nyåpnede E6-parsellen har vært utvidelsen av Minnesund bru fra to- til fire felt. Dette arbeidet har tidligere vært omtalt i A&T. Parallelutbyggingen av E6 og jernbane videre nordover fra Minnesund starter til våren. Også planene for dette prosjektet er tidligere omtalt hos oss. Forberedende arbeider, som riving av bygninger, avskoging og endel anleggsarbeider er for lengst i gang.

Veiåpningen ble markert med fyrverkeri fra Minnesundbrua, konsert av DDF og servering til de fremmøtte.

Forsiden nå