5 mm og vinterdekk

5 mm og vinterdekk

Vi minner om at Sverige innfører nye dekkrav for tunge biler om få dager.

Det skjer nærmere bestemt 1. januar. Kravet er at samtlige hjul på kjøretøy over 3,5 tonn skal ha en mønsterdybde på minst 5 mm, og drivhjulene skal ha vinterdekk.

Vinterdekkravet gjelder i perioden 1. desember til siste dag i mars, men svenske myndigheter kom så sent i gang med nødvendig lovverk at innføringen først skjer ved årsskiftet. Kravet gjelder både svenske og utenlandske kjøretøy.

Krav om økt mønsterdybde gjelder ikke tilhengere hvor det dermed fortsatt holder med en mønsterdybde på 1,6 mm. Dette siste har vært kritisert i Sverige.

De nye kravene vil helt sikker gi bedre fremkommelighet, mens bremseegenskapene neppe vil bli forbedret tilsvarende.

Forsiden nå