Boringen skjer med 3-boms AMV-tunnelrigger. I tillegg benyttes det to injeksjonsrigger som også er levert fra Flekkefjord-fabrikken
Boringen skjer med 3-boms AMV-tunnelrigger. I tillegg benyttes det to injeksjonsrigger som også er levert fra Flekkefjord-fabrikken

50-årsjubilanten i Sjøskogen-tunnelen

- Omlastingsstasjonen er ferdig, og vi er kommet godt igang med drivingen sør- og nordover på vår entreprise i Holmestrand-tunnelen. Hva med et besøk på Sjøskogen?

Spørsmålet fra prosjektleder Ruth G. Haug kom under 50-årsfeiringen av LNS i Svolvær 1. oktober.

Siden tunnelprosjektet for tiden utgjør den største anleggsjobben i Norge hos 50-årsjubilanten LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS), og samtidig er en viktig brikke i pågående modernisering av Vestfoldbanen, var A&Ts representant ikke vanskelig å be.

Første salve

Første LNS-salve på tverrslaget ved Sjøskogen ved Holmestrand ble satt av 18. november 2010 kl. 16.00, umiddelbart før fjorårets Fjellsprengningskonferanse. Når fjellfolket igjen møtes til årets konferanse kan "Ruth med krutt" som A&T i tidligere intervju har døpt henne, rapportere at det 290 meter lange tverrslaget er ferdig, og arbeidet i hovedtunnelen går etter planen.

- Vi er kommet 300 meter nordover og 200 meter sørover av en totalstrekning på 4 km (25%). Årsaken til at vi ligger 100 meter bak sørover, skyldes at vi stoppet arbeidet for å drive en 160 meter lang transporttunnel (stigning på 1:8) parallelt med hovedtunnelen ned til en omlastingsstasjon 15 meter lavere.

Omlastingsstasjonen

All tunnelstein fra tverrslag og hovedtunnel blir fraktet med 65-tonns stive Perlini-trucker og tippes ned i omlastingsstasjonen. Der blir lastebilene fylt med en Volvo 350F hjullaster. All tunnelmasse fra anlegget tas ut gjennom transporttunnelen og tverrslaget, og transporteres med lastebiler til forskjellige leveringssteder.

- Omlastningsstasjonen er stor, utkjøringen er skjermet og på denne måten får vi et ryddig produksjonsopplegg, sier prosjektleder Ruth G. Haug.

Kontrakt på 609 mill.

LNS-kontrakten omfatter driving av en 4 km jernbanetunnel med et tverrsnitt 133 m2 og 4 tverrslag. Kontrakten er på 609 mill. kroner, og tunnelen skal stå ferdig i juni 2015. Når det gjelder tverrslagene (rømningsveier) skal de drives inne fra tunnelen og ut. Dette for at naboene skal bli minst mulig påvirket av driften.

- Utfordringen er å få til et effektivt driftsopplegg i en tunnel av denne størrelsen. Det er krevende, for vanligvis er vi vant med tunneler på 70-80 m2. Da er det et langt sprang opp til 133 m2. Ja, det gir nesten en følelse av å befinne seg i en fjellhall, og ikke i en tunnel, sier prosjektlederen.

Boringen skjer med to 3-boms AMV-tunnelrigger med 23 meters borelengder. Leverandør av slurry sprengstoff er Nexco.

Det benyttes også to injeksjonsrigger, hvorav den siste er AMVs nyutviklede, datastyrte injeksjonsrigg hvor all styring og programmering skjer på skjermen. Kravene til forinjisering er store, og for å få fjellet tett før selve boringen blir det pumpet inn betydelige mengder cement i fjellet. Det går med 30-60 tonn til tetting før boringen kan starte. Norcem leverer injeksjonsmassen til eget siloanlegg for bulkleveranser på stedet. Ut fra et HMS-synspunkt er det godt å slippe å skjære cementsekker for blanding på stedet.

Mobilt renskeutstyr med plattform og kurv og en nyanskaffet Volvo 290 hjulgraver med hevbar hytte og pigghammer, er andre nøkkelmaskiner.

Fjellsikringen utenfor foretas av spesialisten AST Entreprenør AS, og utkjøring av tunnelmasse har T. Engene AS.

Ryddig anlegg

Veritas har nylig besøkt og sertifisert anlegget som ifølge prosjektleder Haug, har fått beste karakter. @%:Tunnelvannet ledes ut til 4-stegs renseanlegg til høyre for innkjøringen gjennom tverrslaget, og verkstedhallen til høyre. Vaskehallen ligger nedenfor renseanlegget og brakkeriggen vis á vis. Det er god plass for oppstilling av maskiner, og administrasjonsriggen ligger godt tilbaketrukket med oversikt over deler av anlegget.

At også byggeren, Jernbaneverket, har kontor samme sted ser LNS-trioen Ruth Haug, Stein Erik Myre (anleggsleder) og Odd-Arne Almo (formann) som en stor fordel. Det er en trygg og god prosedyre å møtes og kontrollere tunnelen etter hver salve, bli enige om resultatet og protokollere resultatet. Dette er mulig fordi aktørene er samlokalisert.

 

Forsiden nå