En glad kvartett på Volvo-anlegget på Mastemyr i Oppegård; bak fra venstre adm. direktør Jon Vislie, major Frank Schjølberg (FLO), foran fra venstre salgssjef Jarle Bjørløw og mekaniker Tom Harald Brandtenborg, begge Volvo Maskin. To av modellene som skal leveres, er L110G (grønn) og L180G (gul).
En glad kvartett på Volvo-anlegget på Mastemyr i Oppegård; bak fra venstre adm. direktør Jon Vislie, major Frank Schjølberg (FLO), foran fra venstre salgssjef Jarle Bjørløw og mekaniker Tom Harald Brandtenborg, begge Volvo Maskin. To av modellene som skal leveres, er L110G (grønn) og L180G (gul).

64 hjullastere i uniform

Volvo Maskin skal i løpet av året levere 64 hjullastere og ti Lundberg redskapsbærere til Forsvaret. Leveransen til over 100 mill. kroner er den største enkeltordren i Volvo Maskins historie.

Det var i januar i år Volvo Maskin undertegnet en 4-årige (2+1+1) rammeavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) om foryngelse av Forsvarets aldrende hjullasterpark. Nå er altså den første, store bestillingen i rammeavtalen for 2012-2015 et faktum.

Flest Volvo L110G 

Eldre Cat-, Liebherr- og Volvo hjullastere (eldste modell 1984) skiftes nå ut med nye Volvo L50G (10 tonn), L70G (14 tonn), L90G (16 tonn), L110G (19 tonn) og L180G (28 tonn).

Modellen L110G utgjør hovedtyngden med et tyvetalls maskiner, deretter følger 28-tonneren L180G. De ti Lundberg-modellene 6200Lse, (ca. 6,5 tonn), skal alle til luftforsvaret og utstyres med lampekoster (rullebanelys).

Volvo skal også levere skuffer og ploger/klappvinger. I kontrakten med FLO ligger også muligheten for at levering av annet tilleggsutstyr som for eksempel pallegafler og feiekoster, tilfaller Volvo Maskin.

Eget klargjøringsteam

Klargjøringen av Forsvarets 74 maskiner er noe mer tidkrevende enn ved en "sivil" Volvo-maskin. Et eget klargjøringsteam, ledet av mekaniker Tom Harald Brandtenborg, skal derfor utelukkende arbeide med "FLO-maskinene". Et tyvetalls "spekkendringer" skal oppfylles, blant annet skal alle maskinene omlakkeres, grønne maskiner til hæren og gule (ikke Volvo-gul) til luftforsvaret. Hvitt (FN) og ørkengul (utenlandsoppdrag) står også på fargekartet. I de fleste maskinene skal det også monteres instruktørstol.

Leveringen av maskinene skjer fortløpende, og de tre første maskinene skal til hærens skytefelt i Indre Troms og to til Ørland flystasjon i Sør-Trøndelag.

Forsiden nå