Drøyt 80 utstillere hadde fått plass i og utenfor Håkons Hall under Avfallskonferansen 2010.
Drøyt 80 utstillere hadde fått plass i og utenfor Håkons Hall under Avfallskonferansen 2010.

800 på Avfallskonferansen

Avfallskonferansen er avfalls- og gjenvinningsbransjens viktigste møteplass. Årets arrangement i Håkons Hall på Lillehammer samlet hele 800 deltagere.

Arrangør var Avfall Norge i samarbeid med det stedlige renovasjonsselskapet GLØR (står for Gausdal, Lillehammer, Øyer Renovasjon). Et omfattende program med foredrag dekket de fleste aspekter ved avfallshåndtering og gjenvinning, fra klimamøtet i København, via organisering av interkommunalt samarbeid til fremtidens plastløsninger og bioenergiproduksjon.

Idag snakkes det om kretsløpsbasert avfallshåndtering. Dette innebærer at energien fra avfallet og mest mulig av avfallet skal gjenbrukes på best mulig miljøvennlig måte.

Forbrenningsavgiften avvikles

Et viktig område er gjenvinning i form av oppvarming, men vi har sett en utvikling hvor norske forbrenningsanlegg utkonkurreres på grunn av pålagt forbrenningsavgift. Stadig mer avfall er derfor blitt kjørt til Sverige for å brennes der.

Med tanke på lang transport er dette ikke akkurat miljøvennlig, og derfor er den gode nyheten at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår å avvikle forbrenningsavgiften. Ved bearbeiding av avfallet i Norge vil det i tillegg kunne skapes flere arbeidsplasser.

Viktig møteplass

Avfallskonferansen er også en viktig møteplass for leverandører av utstyr og løsninger til avfalls- og gjenvinningsbransjen. Over 80 utstillere på plass i Håkons Hall, og små og store utstillere viste nær sagt alt fra avfallsdunker og poser laget av returpapir, til elektronikk og store maskiner.

Også for mer tradisjonelle maskinleverandører er utstyr til effektiv avfallshåndtering blitt et interessant nisjemarked, ikke minst fordi en betydelig del av avfallshåndteringen er konjunkturuavhengig. Vi produserer matavfall og annet avfall og går på toalettet uansett hvor gode eller dårlige tidene er.

Blant utstillerne var Volvo og Rosendal Maskin AS (JCB/Doosan) med fyldige stands både inne og ut. Utendørs ble det vist gravemaskiner og hjullastere med egnet utstyr.

Returasfalt viktig ressurs

Kontrollordningen for asfaltgjenvinning (KFA) er en frivillig bransjeorganisasjon som skal holde regnskap med hvor stor andel av returasfalten som gjenbrukes og fremme mest mulig optimale løsninger.

Siviling. Per Syvaldsen, seniorrådgiver i Asfaltteknisk Institutt, er en iherdig forkjemper for KFA, og under Avfallskonferansen på Lillehammer poengterte han at bruk av returasfalt gir store miljøfordeler og gunstig økonomi. @%:Sammenlignet med å levere oppgravd eller oppfrest asfalt som avfall, er returasfalt nærmest som gratis råstoff å betrakte. - Ved riktig bruk av returasfalt (ikke fremmedelementer, men homogene fraksjoner) har vi konstatert at opptil 40 % returasfalt i ny asfalt faktisk øker stabiliteten i massene, sier han.

Målsetningen nådd

KFA ble etablert 1. januar 2001. Målsetningen var å oppnå 80% gjenvinning av returasfalt innen fem år. Hvis ikke skulle bransjen selv forberede seg på nye tiltak, eller alternativt kunne myndighetene treffe tiltak for å få økt graden av gjenbruk.

- Målsetningen er nådd med god margin, og særlig har det vært en positiv utvikling i perioden 2005 - 2009. I fjor var gjenvinningsgraden (anvendelse sammenlignet med mottak) på hele 97%. Men for å få enda bedre kontroll og redusere lagerbeholdningen, som ved siste årsskifte var på hele 1,15 millioner tonn, ønsker KFA å få gjenbruksprosenten ytterligere opp. For å få ned lagerbeholdningen, må altså gjenbruket kommer over 100 % en periode.

Avfall pr. elektronikk

Også i avfalls- og gjenvinningsbransjen gjør flåtestyringssystemer og annen elektronisk registrering seg nå gjeldende for fullt. Flere leverandører viste interessante løsninger på Avfallskonferansen 2010.

Giant Leap Technologies, Oslo, markedsfører elektroniske registreringssystemer for oppdrag, blant annet innenfor transport, hvor selskapet har spesialutførelser for bulktransport og renovasjon under betegnelsene Pocket Transport Bulk og Pocket Transport Renovasjon.

Pocket Transport leverer håndholdte terminaler eller bilmontert PC i kjøretøyene, tilpasset programvare og ellers webbaserte løsninger for kommunikasjon mellom kontor og det enkelte kjøretøy. Pocket Transport kan om ønskelig også kombineres med navigasjon. All kommunikasjon mellom kontor og den enkelte bil foregår på en oversiktlig og enkel måte, samtidig som utført arbeid enkelt kan bearbeides videre i bedriftens forretningssystemer for dokumentasjon, prisfastsettelse og fakturering.

Andre leverandører

Også andre leverandører tilbyr tilsvarende utstyr. En av disse er Norsk Navigasjon som særlig har basert seg på å levere systemer til avfallsbransjen, men også til flåtestyring generelt. Selskapet har derfor en rekke renovasjonsselskap og kommuner på kundelisten.

Systemene er modulbasert og kan lett tilpasses det enkelte selskaps behov. Den eneste hardware som trengs er den håndholdte enheten i kjøretøyet. Ellers er alt webbasert og krever ikke store investeringer på kontoret.

Også danskene har utviklet slike systemer, blant annet ingeniørfirmaet Poul Tarp A/S, som var til stede på konferansen. Også her bygger man på håndholdte terminaler og webbasert programvare.

Forsiden nå