Morokul med dekksamarbeid. – Vi bidrar gjerne til bedre vinterutrustning med kvalitetssterke vinterdekk, sier daglig leder Hroar Braathen i Dekkimportørenes Forening (t.v.) og generalsekretær Bernt Wahlberg i STRO.
Morokul med dekksamarbeid. – Vi bidrar gjerne til bedre vinterutrustning med kvalitetssterke vinterdekk, sier daglig leder Hroar Braathen i Dekkimportørenes Forening (t.v.) og generalsekretær Bernt Wahlberg i STRO.

Advarer mot ny piggdato

Skivebom og en klappjakt på piggdekk, mener en samlet dekkbransje om forslaget til ny piggdato.

Vinterdekk var tema på det årlige STRO-seminaret hos Statens vegvesen/Vegdirektoretet i Oslo i dag. Seminaret arrangeres av Scandinavian Tire and Rim Organization (STRO) og Dekkimportørenes Forening.

Sterk kritisk

Daglig leder Hroar Braathen i Dekkimportørenes Forening er sterkt kritisk til Vegdirektoratet som vil innføre forbud mot å kjøre med piggdekk etter 10. april i Sør-Norge. Dagens regel er at piggdekk generelt ikke skal brukes etter første mandag etter 2. påskedag.

En samlet dekkbransje gikk i høringsrunden inn for den samme fristen som dagens, alternativt at den blir satt til 30. april, som fristen var tidligere. Nå foreslår Vegdirektoratet et "kompromiss" overfor Samferdselsdepartementet med sluttdato 10. april. Departementet viser til piggdekkenes negative påvirkning av luftkvaliteten.

- Vegdirektoratet prioriterer tydeligvis luftkvalitet i storbyene høyere enn trafikksikkerhet i resten av Norge, understreket Braathen.

Skivebom

Han mener Direktoratet bommer fullstendig på målet, siden 85% av bilistene i de fem store byene allerede har gått over til piggfrie dekk.

- Det innebærer at det er andre forurensningskilder som har skylden for dårlig luftkvalitet. Men det er tilsynelatende enklest å drive klappjakt på piggdekk, sa Braathen.

Han mener at den foreslåtte fristen 10. april vil skape store problemer for trafikksikkerhet og framkommelighet både i byer og distrikter.

Vegdirektoratet vil ikke gjøre endringer i piggdekksesongen i Nord-Norge. De ønsker heller ikke å endre datoen for når piggdekkene kan settes på bilen. Den skal fortsatt være 1. november.

Utrykningspolitiet advarer også mot fast piggdekk-dato.

Vil doble boten

Vegdirektoratet foreslår å øke gebyret for ulovlig kjøring med piggdekk fra 500 til 1000 kroner.

Dekkbransjen stiller også et stort spørsmålstegn ved den stadig tiltagende saltbruken.

- Sist vintersesong ble det pøst ut rekordhøye 330.000 tonn veisalt. Hvilken forurensning og påvirkning på miljø og luftkvalitet dette har hatt, har tilsynelatende ikke vært fremme i diskusjonen i det hele tatt, sier Braathen.

Han mener at dekkbransjen, som kjenner hvilken betydning piggdekk har for trafikksikkerheten og fremkommeligheten ute i distrikts-Norge, har tilstrekkelig godt grunnlag til å foreslå piggdekkfrister.

- Så får heller veimyndighetene sette inn andre virkemidler mot dårlig luftkvalitet i de store byene, blant annet med hyppigere renhold av veiene, sier Hroar Braathen.

Skjerper kravene

Samferdselsdepartementet vil skjerpe kravene til vinterdekk på tunge kjøretøy, og ber Vegdirektoratet gjennomføre en høringsrunde med frist 19. desember i år.

- Godt veigrep og riktige dekk er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet om vinteren. Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy vil bidra til å sikre dette, understreket Ylva Christiansen Sundt i Vegdirektoratets seksjon for trafikkantadferd.

5 mm mønsterdybde

Forslaget innebærer å innføre et krav om 5 mm mønsterdybde på tunge kjøretøy i en gitt tidsperiode i vinterhalvåret og påbud om bruk av vinterdekk på disse kjøretøy i den samme perioden. Påbudet vil også gjelde for utenlandske kjøretøy.

- Vi har utfordringer med utenlandske kjøretøy med manglende vinterutrustning. Men utrustningen til norske transportører er ikke alltid av beste sort den heller, understreket Christiansen Sundt.

Forsiden nå