AF Gruppen bygger svensk renseanlegg

AF Gruppen bygger svensk renseanlegg

AF Gruppen er innstilt av Värnamo kommun som entreprenør for bygging av Pålslund avløpsrenseanlegg og pumpestasjon VA001A i Värnamo i Sør-Sverige.

Kontrakten omfatter grunn- og bygningsarbeider av et helt nytt avløpsrenseanlegg og en ny pumpestasjon. Anlegget vil bestå av separate bygninger for de ansatte og maskinpark samt nedbrytningsenhet og basseng for biologisk rensing. Kontrakten har en verdi på cirka 100 mill. svenske kroner. Arbeidet vil starte omgående med ferdigstillelse i februar 2015. Arbeidet skal utføres av AFs datterselskap, AF Bygg Syd AB.

- Avløpsrenseanlegget i Värnamo er et spennende prosjekt for AF Gruppen. Vi har betydelig erfaring med denne typen prosjekter i det svenske markedet og vi er en ledende aktør på området. Vi har en motivert organisasjon med lang erfaring, og vi ser frem til å starte opp arbeidene, sier AF-sjef Pål Egil Rønn.

Forsiden nå