Aksjon mot kabotasje

Aksjon mot kabotasje

Lørdag 31. august blir det aksjon mot kabotasje og sosial dumping i Haugesund.

En rekke vogntog, nærtransportbiler og busser vil kl. 10.00 kjøre i tre forskjellige konvoier fra Sveio, Tysvær og Karmøy inn til Raglamyr i Haugesund, der det holdes appeller kl. 11.00.

Aksjonen arrangeres av Vestnorsk Transportarbeiderforening avd. Haugesund (NTF) sammen med Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

- Kabotasjekjøring, det vil si at utenlandske transportører kjører innenlandske transportoppdrag i Norge, er en stor trussel mot norsk transportnæring. Seriøse norske transportselskaper har ingen mulighet til å konkurrere med utenlandske selskaper som betaler sjåførene sine ned mot 30 kroner timen, sier John Terje Nordskog i NTF.

- Norske transportkjøpere ser ikke ut til å ha noen blygsel mot å kjøpe transporttjenester som er gjort billig gjennom grov sosial dumping. Mange av de utenlandske lastebilene har også dårlig teknisk standard som er en fare for alle vegfarende i Norge. Dette må vi reagere på, fortsetter han.

Nordskog fremhever at det må bli mye strengere regler for kabotasjekjøring i Norge.

- Transportkjøperne må ansvarliggjøres

Han mener også at transportkjøperne må holdes ansvarlige for selskapene de kjøper transporttjenester fra har anstendige lønns- og arbeidsforhold.

- De må også bli økonomisk medansvarlige for kostnadene som følger av at kjøretøyene de bruker ikke holder tilfredsstillende teknisk standard, sier Nordskog.

NLF og NTF vil ha et kontrollregime som kontrollerer at det ikke foregår ulovlig kabotasje. At bompenger ikke blir betalt av svært mange utenlandske transportører, blir også oppfattet som svært urettferdig og konkurransevridende.

På Raglamyr blir det et arrangement med appeller fra blant andre adm. direktør Geir A. Mo i NLF, 1. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars M. Johnsen, samt stortingsrepresentantene Magne Rommetveit (AP) og Bård Hoksrud (FRP) fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Hallgeir Langeland (SV) fra Stortingets transport og kommunikasjonskomite og Kenneth Tangen, samferdselspolitisk talsmann i LO.

Forsiden nå