Fortvilt for Alnabru.
Fortvilt for Alnabru.

Alnabru må vike for politiet

Til tross for at gods på tog vil tredobles i årene som kommer, må godsplanene på Alnabru skrinlegges. Gods må vike for ny politibase.

Det skaper en fortvilt situasjon for transport- og logistikkbransjen.

Kontrast

Regjeringen og jernbanens egne ambisjoner står i en underlig kontrast til terminalen som er sprengt på kapasitet og med teknologi som er utdatert, skriver Aftenposten.

Moderniseringsplanene har ligget brakk siden 2010, da en hovedplan for området ble lagt frem. Den inneholdt ingen beredskapsbase for politihelikopter, beredskapstroppen og hundetjenesten, slik statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad tirsdag lovet skal realiseres på Alnabru.

Byggetrinn

Jernbaneverket viser til at man har operert med planer for et byggetrinn 1, som gir en dobling av kapasiteten, og et trinn to, som vil tredoble den. Det er trinn to som nå blir umuliggjort.

I de 11 årene man har arbeidet med å forberede utviklingen av terminalen, har det likevel hele tiden ligget en mulighet for at beredskapsbasen kom til å havne her. Så sent som ifjor høst og i vinterhalvåret studerte Jernbaneverket og politiet sammen mulighetene.

Ikke anbefalt

Jernbaneverket har ikke anbefalt løsningen med beredskapsbase, men uttalt at en kombinasjon er mulig å få til. Jernbaneforbundet og Transportarbeiderforbundet har kategorisk vært i mot. De mener at basen hindrer en nødvendig utbygging av godskapasiteten på Alnabru, og at den ødelegger for smidigere flytting av godscontainere fra tog til bil.

Den siste tiden har gods blitt flyttet feil vei, fra jernbane til vei, nettopp fordi teknologien på Alnabru ikke henger med, og jernbanen er rammet av omfattende forsinkelser som følge av togtrafikk som bryter sammen, delvis som følge av ras og flom.

6 milliarder

I tillegg til protestene er spørsmålet hvor mye jernbanen, ved NSBs eiendomsselskap Rom, skal få betalt for de 30 målene som politiet skal få på Alnabru. En rapport Arnstads departement bestilte, og som forelå i sommer, fortalte at norsk jernbanes ene hånd, Jernbaneverket, kan komme til å måtte betale hele 6 milliarder kroner, til den andre hånden, NSB ved Rom eiendom, når utbygging blir en realitet.

Den 21. juli skrev Aftenposten.no at teknologien på Alnabru er så gammel at godsterminalen om få år kan bli lammet. I så fall vil tungtrafikken kjøre 300 millioner kilometer mer i året på norske veier, har NHO regnet ut. Det tilsvarer 500.000 vogntog.

Forsiden nå