Marit Arnstad vil halvere planleggingstiden.
Marit Arnstad vil halvere planleggingstiden.

Ambisiøs Arnstad

Samferdselsminister Marit Arnstad vil halvere dagens planleggingstid for veiprosjekter fra 10 til fem år.

Det var en offensiv og ambisiøs Arnstad som på Vegforum Trøndelag i dag presenterte noen grep for å bedre veistandarden, både i Midt-Norge og landet for øvrig.

I møte med sine trønder-venner i dag understreket hun nok en gang viktigheten av en fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim, og både to- og firefelts motorveier i hele landet.

 Den nye samferdselsministeren fremstår som både åpen og positiv for å rydde opp i norsk veiproblematikk. Hun understreker også behovet for hele veipakker med alternative finansieringsordninger, fremfor å bygge veistubber stykkevis og delt.

- Det gjelder ikke bare E39, men veibygging generelt i Norge, understreket hun. Og samferdselsministeren fortsatte: - Det er mange som blir fornøyd med en intensivering, økt tempo og økte ressurser til veiopprustning. Men ikke alle er fornøyde, selv med et systematisk grep gjennom mer effektivt bruk av pengene.

Hennes signaler ble svært positivt mottatt blant et 150-talls deltakere på den årlige "Vegkonferansen" i Trondheim.

Hun var også klar til å imøtekomme Vei-Norges klare ønsker om å bedre norsk veistandard.

- Folk har veldig klare ønsker, og er opptatt av egne prosjekter. Jeg er opptatt av en god geografisk fordeling av ressursene, men en realisering av prosjekter krever samspill hvor det tas ansvar både lokalt og sentralt. Tog og vei må ses i sammenheng. Et funksjonelt veinett i Trøndelag har stor betydning for transportsystemet i hele landet, sa Arnstad. Hun er i sluttfasen i arbeidet med Nasjonal transportplan som kommer til våren. - Jeg kjenner godt trykket, understreket hun.

- Behovet er ulikt i forskjellige deler av landet. Mitt mål er en Nasjonal transportplan som tar hensyn til et sammenhengende transportsystem for hele landet, sa Arnstad.

Forsiden nå