Skjerdump fra vegvesen.no.
Skjerdump fra vegvesen.no.

Anbudsrunde med stor prisforskjell på E6-jobb

Statens vegvesen har mottatt fem anbud på jobben med å fornye E6 gjennom Ulvsvåg sentrum i Hamarøy kommune i Nordland. Det dyreste anbudet var over dobbelt så dyrt som det billigste.

Elvenes Transport & Maskin i Ballangen har gitt det laveste prisanbudet på 3.655.765 kroner. Den mest kostbare valgmuligheten for vegvesenet er Reipå Knuseri, som har lagt inn et anbud på 7.574.698 kroner.

De tre andre entreprenørene har alle lagt seg mellom det billigste anbudet og fire mill. kroner.

Det skal blant annet etableres fortau, gangfelt, ny avkjøring til Ulvsvåg gjestgiveri og ny belysning gjennom sentrum. Det skal også etableres ny parkeringsplass ved gjestgiveriet.

Anbudene skal nå kontrollregnes før entreprenør blir valgt, sier kontrollingeniør Gaute Wold Arntsen.

Forsiden nå