Anita Helene Hall, første kvinne som direktør i MGF, mellom forgjengeren Paul Eilertsen (t.v) og styreformann Sverre Gabrielsen.
Anita Helene Hall, første kvinne som direktør i MGF, mellom forgjengeren Paul Eilertsen (t.v) og styreformann Sverre Gabrielsen.

Anita H. Hall ny MGF-direktør

Anita Helene Hall (45) er nyansatt direktør i Maskingrossisternes Forening (MGF). 11. oktober tar hun over ledelsen i den nær 100 år gamle og tradisjonsrike foreningen hvor hun avløser direktør Paul Eilertsen som har ønsket å trekke seg tilbake etter nær 29 år som leder.

 - Da jeg så annonsen hvor MGF søkte etter ny direktør, var min første innskytelse: Dette er en jobb jeg har lyst på. Etter hvert som jeg fikk vite mer om hva stillingen innebærer, er lysten blitt ytterligere forsterket. Selvstendig jobbing, kontakt med store og små medlemsbedrifter, en bransjeorganisasjon med 110 medlemmer som omsetter for 13 milliarder kroner, organisering av utstillinger og utadvendt virksomhet nasjonalt og internasjonalt, ja det virker forlokkende og utfordrende. Jeg gleder meg til å ta fatt, sier Anita Helene Hall.

Revisorutdannet

MGFs nye leder har høyeste revisorutdanning fra Handelshøyskolen i Bergen. Etter utdannelsen arbeidet hun som revisor i 12 år, det meste av tiden i eget firma med små og store kunder. I 2000 overtok Hall ledelsen av familiebedriften ScanHall AS som ble solgt til Norsk Eterfabrikk AS i 2007. Ved salget fulgte hun med over til den nye eieren hvor hun de to siste årene har vært administrasjonssjef.

Enestående stabilitet

- Jeg ønsker Anita velkommen som leder av en organisasjon hvor Paul Eilertsen har hatt en sikker hånd med utviklingen og styring av våre seks medlemsgrupper, sier styreformann Sverre Gabrielsen, til daglig leder hos Normann Olsen Maskin AS. Faktisk var det også en annen styreleder fra Normann Olsen Maskin Maskin, Juan de Mora, som ansatte Eilertsen som direktør for nær 29 år siden.

At MGF har hatt en enestående stabilitet hersker det ingen tvil om. Da Paul Eilertsen tiltrådte som direktør i 1982, avløste han Kjell Ørn Wiik som da hadde ledet MGFs sekretariat i 36 år. To direktører gjennom 65 år hører vel med til sjeldenhetene.

Eier to messer

Maskingrossisternes Forening (MGF) har 110 medlemsbedrifter som importerer og forhandler maskiner og utstyr til industri og anleggsvirksomhet. Tyngden av foreningens medlemmer er fordelt på seks grupper, og i 2008 omsatte MGFs medlemmer for ca. 13 milliarder kroner. MGF står bak de to utstillingene, Den Tekniske Messen og Vei og Anlegg. I 2013 blir MGF 100 år.

Forsiden nå