Anlegg Nord AS har eiere som hver for seg eier entreprenørselskap, og som samarbeider i Anlegg Nord. En av dem er Arvid Thomassen som har navnet sitt på den største Cat-graveren på bildet.
Anlegg Nord AS har eiere som hver for seg eier entreprenørselskap, og som samarbeider i Anlegg Nord. En av dem er Arvid Thomassen som har navnet sitt på den største Cat-graveren på bildet. (Foto: Anlegg Nord)

Anlegg Nord med ny kontrakt

Kontrakt inngått for veiutbygging mellom Salkobekken og Øvre Alta.

Statens vegvesen har undertegnet kontrakt med Anlegg Nord AS om bygging av gang- og sykkelvei og omlegging og utbedring av riksvei 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta i Finnmark.

Kontraktsbeløpet er 67 millioner kroner. I oppdraget inngår også etablering av vann- og avløpsanlegg for Alta kommune. Det var totalt seks tilbydere til oppdraget, og Anlegg Nord AS fra Alta leverte det laveste tilbudet.

Anleggsarbeidet starter i begynnelsen av september, og målet er at den nye veien skal være ferdig til skolestart i 2018.

Prosjektet omfatter en veistrekning på 1300 meter, samt flere tiltak som skal gi tryggere skolevei og triveligere nærmiljø. I tillegg til gang- og sykkelveien, skal det etableres en undergang for gående og syklende samt to nye bussholdeplasser.

I tillegg skal det tilrettelegges for turistnæringa og besøkende ved Altaelva, og det skal etableres et utkikkspunkt med utsikt over en av de beste fiskeplassene i Altaelva.

De statlige kostnadene til hele prosjektet er beregnet til 76 millioner kroner.

Forsiden nå