:- Bruk mer av oljefondet til veiinvesteringer. Det er lønnsomt, styreleder i MEF, Arnstein Repstad.
:- Bruk mer av oljefondet til veiinvesteringer. Det er lønnsomt, styreleder i MEF, Arnstein Repstad.

Anleggsdagene

Det er behov for et sporskifte - Det er behov for bedre planlegging, økte bevilgninger og flere fagspesialister. Det er nødvendig med et sporskifte nå.

Det sa styreleder i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Arnstein Repstad, i sitt foredrag på Anleggsdagene. - Det er ønskelig med "hårete" mål og planer fordi man i mange tiår har forsømt vedlikeholdet både på vei og jernbane, sa Repstad.

Bekymret for de små

Mens fremtiden for de store entreprenørene ser lys ut, er bildet et annet for de små og mellomstore bedriftene, ifølge MEF-lederen som ønsker at det skal brukes mer oljepenger til veibygging. - Utviklingen i oljefondet viser tydelig at det er bedre å investere mer i norske veier enn å la de stå med lav avkastning i utenlandske investeringsobjekter, sa Repstad.

Om dette ønsket oppfylles, er heller tvilsomt, men Statens vegvesens representant på Anleggsdagene kunne i det minste betrygge MEF og medlemmene med at det stadig kommer oppdrag for bedrifter i alle størrelser.

Flest mindre kontrakter

Sjefsingeniør i Vegdirektoratet, Gisle A. Fossberg, åpnet sitt foredrag med følgende tall:

-Statens vegvesen bruker 12-13 milliarder kroner i året på prosjekter.
-Dette ender i rundt 500 kontrakter, og ca. 300 av disse igjen er på 10 mill. kroner eller mindre.
-Ca. 150 er på 10-50 mill. og ca. 50 på 50 mill. eller mer.

Fossberg snakket også om hvilke krav som settes til bedrifter som skal få oppdrag fra Statens vegvesen. Bedriftene må ha nødvendig kompetanse og erfaring til å utføre jobben. Dette dreier seg om teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativ kompetanse. I tillegg må firmaene ha HMS-egenerklæring (ulykkesfrekvens H1 på prosjekter over 50 mill. kroner), erfaring fra tilsvarende prosjekter (attester fra byggherrer) og positiv egenkapital (rundt 10% av omsetningen er vanlig).

Når kontraktene skal tildeles, er det kun bedriftene som tilfredsstiller kravene fra Statens vegvesen som blir med i sluttrunden. Og når avgjørelsen tas, er det nesten alltid lavest pris som vinner.

150 millioner liter til entreprenørene

Anleggsbransjen er en svært viktig målgruppe for oljeselskapet Uno-X.

For fjerde året på rad hadde oljeselskapet stand på Anleggsdagene på Gardermoen. Dette er blitt et naturlig sted for Uno-X å møte deler av en stor kundegruppe.

Hvert år kjøper norske entreprenører ca. 150 millioner liter blank og farget diesel fra Uno-X. Dette gjør anleggsbransjen til en av de aller største, kanskje den største kundegruppen til Uno-X. Anleggsvirksomhet skjer over hele landet, noe som naturlig nok er en utfordring for drivstoffleverandører.

- Vi har et godt apparat for distribusjon med åtte inndelte regioner rundt om i landet, og vi er fleksible, sier Bjørn Inge Os - en av selskapets regionssjefer.

Selskapets motto er "enkelt og ukomplisert", og markedskoordinator Eli Marie Stavlund ramser opp følgende fire punkter som beskriver slik selskapet ønsker å fremstå: Lokal tilstedeværelse, enkel bestilling, høy leveringskvalitet, enkel faktura.

Tar skitten ved kilden

Vera Tank mener det er store summer å spare ved å montere et filtersystem på de stasjonære drivstofftankene på anleggsplassene.

På Sandefjord-bedriftens stand på var det ADR-tankene med påmontert filterpakke som hadde fått den mest sentrale plassen. I anleggsmiljøet finnes mye støv og kondens forbundet med fylling av drivstoff.

På systemet til Vera Tank sitter det en filterpakke på fylleslangen som absorberer vannet og filtrerer partikler ned til 30 mikron. Deretter går dieselen gjennom et nytt filter som filtrerer videre ned til 5 mikron. Og på luftinntaket sitter det nok et filter på 3 mikron.

- Det er billigere å bytte filter på ADR-tanken enn å levere inn maskin og filter til service. Enkelt fortalt er det bedre å ta skitten ved kilden enn å "ta" den på verkstedet, sier salgsingeniør Knut Evant.

Forsiden nå