Med Arbeiderpartiet på lag. Fra venstre Knut Enger, Jonny Enger, Steinar Gullvåg fra arbeids- og sosialkomiteen, Anette Trettebergstuen, Tone Sønsterud fra transportkomiteen, Bjørn Sandnes, kommunikasjons- og utredningsansvarlig i NTF, Geir A. Mo og Jan-Terje Mentzoni fra NLF.
Med Arbeiderpartiet på lag. Fra venstre Knut Enger, Jonny Enger, Steinar Gullvåg fra arbeids- og sosialkomiteen, Anette Trettebergstuen, Tone Sønsterud fra transportkomiteen, Bjørn Sandnes, kommunikasjons- og utredningsansvarlig i NTF, Geir A. Mo og Jan-Terje Mentzoni fra NLF.

Ap på lag med Geir A. Mo

Arbeiderpartiet (Ap) fikk mye å lære om tungtrafikk og sosial dumping i møte med NLF i dag.

- Dette er verre enn hva jeg trodde, og jeg er mer bekymret nå enn før møtet, forteller Aps Anette Trettebergstuen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité til AT.no.

Tok lærdom

Hun fikk mye lærdom om tungtrafikk og sosial dumping etter møtet med adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Det var Aps stortingsrepresentanter fra transportkomiteen og arbeids- og sosialkomiteen som selv tok initiativet til møtet med NLF og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Stort behov

- Vi har stort behov for å skaffe oss lærdom om konkurransen i transportnæringen, underbetalte utenlandske sjåfører og dårlig utstyrte vogntog på norske vinterveier. Lærdommen tar jeg med tilbake til regjeringen. De konkrete utspillene kommer i løpet av våren, gjennom regjeringens «Handlingsplan 3». Her vil transport få en sentral plass, lover Trettebergstuen.

Hun understreket også at norske sjåfører og norsk lastebilnæring står overfor en prekær situasjon i en urettferdig konkurranse med utenlandske transportører.

God bekreftelse

Geir A. Mo satte stor pris på å få formidle norsk lastebilnærings hverdag.

- Det er også godt å få bekreftet at vi har Arbeiderpartiet med oss  i arbeidet med å få full aksept for norsk godstransport sin nytte for samfunnet, og at myndighetene tilrettelegger for effektiv og sikker godstransport. Her snakker vi om verdiene; lovlydig, etiske prinsipper, sikkerhet og miljø, men også faglig og sosialt, understreker Mo.

Tiltaksplan

NLF-sjefen fortalte at  samferdselsminister Marit Arnstad nå får oversendt en 12-punkts tiltaksplan med forslag til hvordan utfordringen med useriøse utenlandske transportører på norske veier kan løses. Mo viste til at NLF får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer om at utenlandske transportører med underbetalte sjåfører og dårlig utrustede vogntog selger sine tjenester for langt under det som er mulig for en norsk transportør.

Utenfor fellesskapet

- Utenlandske transportører bidrar ikke til fellesskapet gjennom skatter, avgifter, bompenger. NLF er for konkurranse, men det må skje på like vilkår, understreket Mo.

Han understreket også at tiltaksplanen er ment som et konstruktivt bidrag til myndighetene slik at man raskere kan komme frem til effektive løsninger på et stort samfunnsproblem.

Møtet ble arrangert hos Veitransport AS i Enebakk og ledet av Jonny Enger.

Forsiden nå