Arbeidet med portalen på Fenestunnelen sin vestside er godt i gang.
Arbeidet med portalen på Fenestunnelen sin vestside er godt i gang.

Åpner allerede i januar

Fenestunnelen ferdig på rekordtid.

 

Statens vegvesen og tunnelentreprenøren Kruse Smith har inngått en avtale som gjør at Fenestunnelen på fv. 714 sannsynligvis vil åpne for trafikk i januar 2013.

I den opprinnelige kontrakten var avtalen å åpne tunnelen ved årsskiftet 2013-2014.

- Framdriften på arbeidet i Fenestunnelen har vært svært bra, og entreprenøren har nå sagt seg villig til å stå på ekstra for å få tunnelen raskt ferdig. Hensikten med å få ferdig tunnelen tidligere enn planlagt, er å la trafikken gå gjennom i vintermånedene når det ofte er vanskelig kjøreforhold i området, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Fenestunnelen vil erstatte en bratt svingete bakke med smal kjørebane - et veiparti som ofte skaper trøbbel for tynger kjøretøy om vinteren.

For de to andre tunnelene i entreprisen, Brattstiåstunnelen og Valslagstunnelen, står avtalen om åpning ved årsskiftet 2013-2014 fortsatt ved lag. 

 Statens vegvesen forventer gjennomslag i Valslagstunnelen i desember i år.

Statens vegvesen utbedrer fv. 714 på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Forsiden nå