Åpner for store diesel-gebyr

Åpner for store diesel-gebyr

Har du diesel og bor i en by, kan det blir dyrt.

Statens vegvesen anbefaler å innføre regler om lavutslippsoner i Vegtrafikkloven. Det gjør det mulig for en kommune å innføre lavutslippsoner med gebyrer for, eller forbud mot, bruk av dieselbiler i visse perioder.

Forurensning fra NO₂ (nitrogendioksid) og eksospartikler utgjør i dag et betydelig helseproblem i områder med tett trafikk. Formålet med en lavutslippssone er å stimulere innbyggerne til å bruke bil med lavt utslipp. Dette gjøres gjennom å pålegge biler med høyt utslipp av NO₂ og eksosstøv gebyr for å kjøre i en bysone.

Statens vegvesen går inn for at lavutslippssoner i første omgang begrenses til Oslo, Bergen og Trondheim ettersom dette vil være mest samfunnsøkonomisk. Forslaget omfatter både lette og tunge kjøretøy.

- Vi håper tilretteleggingen for lavutslippssoner bidrar til at folk i enda større grad gjør det de kan for å få ned den lokale luftforurensningen. Jeg oppfordrer til at man lar bilen stå og heller reiser kollektivt på tørre, kalde vinterdager. Det er også viktig å vurdere motortype når man skal kjøpe ny bil.  Skal man kjøre mest i byområde, er bensin å foretrekke framfor diesel. Men dieselbil er fortsatt et godt alternativ dersom man kjører mest i områder utenom store byer, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i en kommentar.

Hvor stort et dieselgebyr kan komme til å bli er usikkert, men for at det skal ha noen virkning, er det nødt til å svi på pungen for brukeren.

- Det er fortsatt for tidlig å si noe om gebyrenes størrelse, men de bør være merkbare. Vi snakker nok om et par tusen kroner for en vinter - minst, sier Christiansen til VG, og sier at dette er et alternativ til å innføre totalforbud.

Forsiden nå