Denne lastebilen brant i Gudvangatunnelen og første til langtidsstengningen.
Denne lastebilen brant i Gudvangatunnelen og første til langtidsstengningen.

Åpner Gudvangatunnelen for kolonnekjøring

Statens vegvesen åpner for kolonnekjøring av tyngre kjøretøy gjennom E16 Gudvangatunnelen fra fredag 23. august.

Planen er å avvikle to kolonner for busser mellom kl. 07 og 21. Tidspunktene er ennå ikke bestemt. Mellom kl. 21 og 07 vil det bli åpnet for kolonnekjøring etter behov, også for tunge kjøretøy. Vegvesenet tillater bare sjåfør i tunge kjøretøy, samt sjåfør og en person til i busser.

- Brannsjefen i Aurland har gitt tillatelse til en slik løsning, det er vi glade for. Dette forutsatt at vi også lager en midlertidig beredskapsplan i denne perioden, seier Helge Eidsnes - som er Statens vegvesens regionveisjef i vest.

- Med en slik løsning imøtekommer vi både reiselivet og næringslivet sine behov.

Det kommer til å bli utført arbeid i tunnelen også på nattetid. Derfor må det påregnes noe venting. I tillegg kan det oppstå situasjoner som er vanskelig å forutse, og som kan påvirke kolonneavviklinga, skriver Statens vegvesen i en melding.

Ikke personbiler

- På grunn av sikkerheten og framdriften er det ikke aktuelt å åpne for kolonnekjøring for personbiler. Denne løsningen er for å avlaste reiselivet og næringslivet. Det klarer vi nå samtidig som vi ivaretar sikkerheten for de som arbeider og de som skal kjøre kolonne. Skal vi klare å åpne tunnelen som planlagt er det også viktig at arbeidet ikke blir avbrutt for ofte. Det blir den om vi åpner for vanlig personbiltrafikk, sier Eidsnes.

Sikkerhet først

E16 Gudvangatunnelen ble stengt 5. august etter en brann i et vogntog. Tunnelen fikk omfattende skader. Veivesenet er opptatt av at oppryddingsarbeidet skal foregå på en trygg måte, og at det er en brannsikker tunnel som åpner.

Statens vegvesen regner med at tunnelen blir åpnet for vanlig trafikk i slutten av uke 36.

- Vi setter sikkerheten til de som arbeider i tunnelen i første rekke. Vi ser at stengingen er en påkjenning for reiselivet og næringslivet. Derfor har vi jobbet hardt med å finne gode midlertidige løsninger, sier Eidsnes.

Hurtigbåt for passasjerene

Fra og med mandag 19. august blir det satt inn hurtigbåt for busspassasjer mellom Gudvangen og Flåm. Statens vegvesen har utarbeidet hurtigbåtløsningen i samarbeid med turistnæringen og berørte kommuner.

Forsiden nå