Marit Arnstad vil bruke både store og små entreprenører, både norske og utenlandske i samferdselsbyggingen i Norge.
Marit Arnstad vil bruke både store og små entreprenører, både norske og utenlandske i samferdselsbyggingen i Norge.

Arnstad møtte anleggsbransjen

HELSFYR (AT.no) Samferdselsminister Marit Arnstad møtte i dag anleggsbransjen i et informasjonsmøte på Helsfyr.

Informasjonsmøtet gjaldt kommende prosjekter i Nasjonal transportplan 2014-2023, og da spesielt rettet mot det nasjonale anleggsmarkedet.

Selv om forsamlingen (hele 166 påmeldte), i stor grad bestående av entreprenører i Norge, ble holdt 11 minutter ekstra på pinebenken ettersom en glipp førte til at Statsråden kom for sent, var det ikke all verdens nytt hun hadde med av informasjon.

- Dere er avgjørende for at vi skal lykkes med samferdselsplanene, åpnet samferdselsministeren med på Rica Helsfyr Hotel i formiddag og kikket på et stort oppmøte fra anleggsnæringen.

Store og små - norske og utenlandske

Regjeringen legger opp til å bruke 508 milliarder kroner gjennom Nasjonal transportplan for årene 2014-20123.

Arnstad forsikret den fremmøtte forsamlingen at det vil bli mye å regne på i fremtiden med sterkt økte bevilgninger. Men hun la ingen skjul på at også utenlandske entreprenører vil spille en betydelig rolle på det norske anleggsmarkedet de kommende årene.

Når det gjelder små og store entreprenører, skal det forsøkes å legge til rette for at denne gruppen også engasjeres gjennom ulike kontraktsformer.

- Jeg håper en aktiv anleggsbransje finner nok å gjøre, sa samferdselsministeren.

Vil bygge mer sammenhengende

Forutsigbarhet av bevilgningene er avgjørende for å skape tillit i bransjen til at prosjektene faktisk blir gjennomført, og Arnstad mener de to siste NTP-er som er lagt frem bare bekrefter at bransjen kan forvente at planene følges opp fra myndighetenes side.

Men hun vil ha ned planleggingstiden til det halve, og her slipper ikke egne etater unna. Arnstad påpeker at det ofte går for tregt å planlegge prosjektene og hun vil ha tidsfrister i planprosessen. Det hun også tok med, er at økte bevilgninger medfører større rammer og øker mulighetene for å bygge sammenhengende. Hun ønsker også mer bruk av totalentrepriser.

Så gjenstår det å se hvilke selskap som får oppdragene. Arnstad har tidligere vært klar på at utenlandske entreprenører må på banen, og 22. mai er det planlagt et tilsvarende møte i tyske Leipzig beregnet for det internasjonale entreprenørmarkedet.

Samferdselsledere på talerstolen

I tillegg til statsrådens innledning, ble det også gitt informasjon innen de ulike feltene:

Terje Moe Gustavsen, vegdirektør og leder av styringsgruppa for Nasjonal transportplan, informerte om de kommende riksvegprosjekter anlegg, drift og vedlikehold.

Elisabeth Enger, jernbanedirektør, ga en gjennomgang om kommende jernbaneprosjekter anlegg, drift og vedlikehold.

Dag Falk-Petersen, konsernsjef Avinor, snakket om kommende luftfartsprosjekter.

Per Jan Osdal, assisterende kystdirektør, redegjorde om kommende prosjekter innen sjøtransport.

Forsiden nå