Rolf Johansen (t.v) Statens vegvesen Region Øst ble den store helten for veteranen Per Dugstad, da han presenterte ny innsats for oppgradering av bærelag i veier og en ny Veiviser med samling av praktiske erfaringer.
Rolf Johansen (t.v) Statens vegvesen Region Øst ble den store helten for veteranen Per Dugstad, da han presenterte ny innsats for oppgradering av bærelag i veier og en ny Veiviser med samling av praktiske erfaringer.

Asfaltdagen

Jubel for veiforsterknings-prosjekt Med 190 deltagere ble Asfaltdagen, arrangert i velkjent miljø på SAS Scandinavia Hotel 20. januar, en trivelig og nyttig ájourføring av aktuelle saker. Den store helten ble Rolf Johansen fra Statens vegvesen Region Øst da han varslet at det vil komme et opplegg med større fokus på forsterkning av veidekker og en ny Veileder.

Johansen beskrev utviklingstrekkene i veiteknologien summarisk fra 1960-årene og fremover. I perioden frem til 1990-årene var diskusjonen om selve bærelaget i veifundamentet det sentrale punktet.

Det ble utviklet mye god teknologi og kunnskap hos egne folk i veietaten og hos de private aktørene. Senere har det stoppet opp, og det er et skrikende behov for forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til selve veikonstruksjonen og veidekker, hevdet han.

BUAB-prosjektet

Det siste store forskningsprosjektet, BUAB-prosjektet, ble gjennomført på begynnelsen av 1990-årene. Etter det har det vært bråstopp.

- Faren er at høy kompetanse nå forsvinner i takt med at erfarne veifolk pensjoneres. Derfor er det i 12. time og haster med nye fremstøt for å ta vare på og samle kompetansen hos veteranene. Vi har satt i gang arbeidet med en ny Veileder, en oppskriftsbok på hvordan veiarbeid kan utføres, sa Johansen.

Jublende glad

Frittalende geolog Per Dugstad, tidligere ansatt i Veilaboratoriet og generalsekretær i PGL (Nå Norsk Bergindustri), nærmest eksploderte av glede etter Johansens innlegg og utdypet i et engasjert innlegg konsekvensene av å ta for lett på veiens bæreevne.

- "Oppsving på forsterkning: Ny veileder", bør få konsekvenser både for nyanlagte veier og gamle veier. Hittil har spesielt reparasjoner av gamle veier med dårlig bæreevne skjedd med påføring av nytt slitedekke. Etter mitt syn har asfaltbransjen vært for lite kritisk og godtatt nyasfaltering på veier som helt opplagt burde vært forsterket. Johansen har med enkle eksempler vist oss hvordan man kan utføre forsterkning med knuste masser som kult og pukk, uten at det vil koste all verden, sa Dugstad.  

Prosjektet "Varige vegdekker"

Vegdirektoratets Rabbira Garba Saba presenterte Statens vegvesens etatsprogram "Varige vegdekker" som startes i inneværende år for å avsluttes i 2014. I denne perioden er det bevilget 20 mill. kroner, og opplegget tar sikte på å være et samspill mellom veivesenet og private aktører med Leif Bakløkk som prosjektleder.

Etatsprogrammet vil utrede forsterkningstiltak, noe som lød som musikk i Dugstads ører og sikkert store deler av forsamlingen. Men det ble reist en pekefinger med ordene:

- Vi får håpe at prosjektet tar med seg den erfaring som ligger nedfelt i godt voksne veibyggere i de forskjellige deler av landet. Som kjent er det stor forskjell med hensyn til nedbør, frost og grunnforhold som det bør tas hensyn til når forsterkning skal foretas.

Den svenske gjesten, Per Andersson fra Trafikverket ga følgende råd: - Hent inn erfaring utenfra, for det finnes stor kompetanse i nabolandene hvor vi stort sett har samme klimatiske forhold. I EU-systemet finnes det mye, erfaring og også muligheter for finasiell støtte.

I tillegg inviterte han sine kollegaer fra Veidirektoratet til Sverige for å se på hva som finnes av materiale der. 

Øvrige saker

Asfaltdagen ble innledet med gjennomgang av erfaringer etter endringer i vei- og trafikkforvaltningen i våre naboland Sverige og Finland. Etter et år er det for tidlig å trekke konklusjoner, men om vi forstår representantene rett, er det all grunn til å regne med tidsfaktoren ved slike store omstillinger. Kultur, forståelse, organisering og fagspråk viser seg å være skikkelige bremseklosser i veien frem mot noe bedre.

Stor interesse samlet også Even Sund fra Vegdirektoratet da han presenterte nåsituasjonen og fremtidsvisjonen for oppgradering av veinettet i Norge.

Årets asfaltjobb 2010 til Kolo Veidekke

Kolo Veidekke forsynte seg grovt av fjorårets asfaltjobber og gikk seirende ut i konkurransen med mer enn 50% av de 113 kontraktene som ble utlyst. At Norsk Asfaltforenings pris, Årets asfaltjobb, gikk til et lag fra Kolo Veidekke var derfor nesten ikke mer enn rett og riktig.

Det var Kolo Veidekke avdeling Søndre Akershus og Østfold som ble tildelt prisen. De fikk den blant annet for legging av asfaltstrekningen ved fylkesvei 738 Berge-Nordsolberg og ytterligere noen strekninger.

Laget hvor Arne Kallvik er bas, kjempet med fem andre utplukkede finalister blant de foreslåtte kandidatene. Vinneren kåres av Asfaltforeningen i samarbeid med Veiteknisk Institutt.

Juryen begrunnet tildelingen med at de lagte strekningene hadde stor variasjon i bredde og en krevende kurvatur. Laget hadde valgt gode metoder for å løse til dels vanskelige oppgaver.

Om vinnerlaget ellers er å si at det består av en meget rutinert og godt sammensveiset gjeng. Noen av "veteranene" har arbeidet sammen i hele 13 år, noen har vært med i 9 år og en kun et år.

Asfaltutleggeren som benyttes er en ABG473-2 2006-modell, forøvrig forgjengeren til nåværende Volvo ABG6870.

Forsiden nå