Stor-avtalen er godt for økonomien, godt for logistikken og godt for miljøet mener, fra venstre, Glenn Martinsen, teamleder transport, Autolink; Eva Sundberg, logistikksjef, Autolink; Hans-Jørgen Runde, innkjøpssjef LeasePlan; Andre Joteig, markedssjef Autolink og Knut Matheson, avdelingssjef LeasePlan.
Stor-avtalen er godt for økonomien, godt for logistikken og godt for miljøet mener, fra venstre, Glenn Martinsen, teamleder transport, Autolink; Eva Sundberg, logistikksjef, Autolink; Hans-Jørgen Runde, innkjøpssjef LeasePlan; Andre Joteig, markedssjef Autolink og Knut Matheson, avdelingssjef LeasePlan.

Autolink + LeasePlan = Sant

LeasePlan benytter seg av Autolinks ledige kapasitet til fordel for alle.

 Norges største avtale på returfrakt av biler er inngått mellom LeasePlan og Autolink.

LeasePlan har behov for å få fraktet biler fra sine kunder rundt om i landet, til sitt sentrale bruktbilsenter på Hellerudsletta.

Samtidig har Autolink ledig kapasitet når deres biltrailere returnerer etter å ha levert biler til forhandlere rundt om i landet.

2 + 2 blir ofte 4, og partene har sett nytten av et samarbeid. I løpet av de seks første månedene av denne avtalen, som startet 1. april, er 3.000 ellers tomme bilplasser fylt opp med biler fra denne avtalen.

Siden bilene til LeasePlan benytter ledig kapasitet på trailere som ellers ville blitt kjørt tomme tilbake til Oslo, er også miljøgevinsten stor.

Effektivitet på alle områder er årsaken til at de to største selskapene innen biladministrasjon og billogistikk har funnet hverandre, ifølge avtalepartnerne.

- Totalt sett gir avtalen god økonomi, god logistikk og lav miljøpåvirking, kommenterer markedsdirektør Marius Paus i LeasePlan og markedssjef Andre Joteig i Autolink.

Autolink forflytter årlig drøyt 110.000 biler, mens LeasePlan administrerer om lag 37.000 biler.

Forsiden nå