Avtaler om steinmasser signert

Avtaler om steinmasser signert

Harstadpakken har inngått intensjonsavtale med fire aktører om mulig salg av steinmasser og leie av område for midlertidig deponering.

- Når Harstadpakken begynner med tunnelen gjennom Harstad-åsen vil det generere store mengder stein. Noe skal vi bruke selv, mens mye skal selges for bruk i andre sammenhenger, sier prosjektleder Hans-Arne Haugland.

Avtale signert med fire tilbydere

Tilbudskonkurransen om avhending av overskuddsmasser fra tunnelen, som ble satt i gang i april, er nå avsluttet. Etter en grundig gjennomgang har Statens vegvesen inngått en intensjonsavtale med følgende fire tilbydere:
Per Strand AS
Harstad Havn KF
Harstad Maskin AS
Brødrene Killi AS

Intensjonsavtale

- Når vi nå har tegnet intensjonsavtale med fire tilbydere, så er det for å sikre oss at vi får dekket behovet for både deponi og at vi blir kvitt steinmassene innen rimelig tid, sier Haugland.      

- Det er viktig å understreke at det foreløpig bare er inngått såkalte intensjonsavtaler, og at det derfor ikke er klart hvem som får masser og hvor mye.

Felles for alle de fire tilbyderne er at de må sørge for å avklare reguleringsmessige forhold på sine alternative deponiområder og sikre at de faktisk kan ta i mot steinmassene når de begynner å bli tilgjengelig.

Må avklares innen sommeren 2014

Intensjonsperioden varer frem til 30. juni 2014, og innen den tid skal alle reguleringsmessige forhold på de alternative deponiområdene være avklart, slik at endelig fordeling av masser og bindende avtaler kan inngås.      

Først da vil det bli klart hvem som får masser, hvor mye og hvor deponiområdene blir lagt.

Ut fra de tilbud som er kommet inn ser det ut til at massene vil gi Harstad-pakken en økt inntekt på mellom 2,2 og 2,9 mill. kroner.

Målet med Harstadpakken

Pakken skal sikre at Harstad i fremtiden har et transportsystem som gir god og sikker fremkommelighet for alle trafikanter på riksvei 83. Totalkostnadene for pakken er 1,24 milliarder kroner.

Forsiden nå