Brødrene Halvor (t.v.) og Thorstein Sannes og deres sønner Morgan (daglig leder) og Thorleif (teknisk sjef) med ambolten som grunnlegger Thorleif Sannes brukte ved etableringen av bedriften for 50 år siden.
Brødrene Halvor (t.v.) og Thorstein Sannes og deres sønner Morgan (daglig leder) og Thorleif (teknisk sjef) med ambolten som grunnlegger Thorleif Sannes brukte ved etableringen av bedriften for 50 år siden.

Bamble Mek. Industri 50 år

Den første bestillingen var å smi et beslag til et lasteplan. For det betalte kunden kr 85,44. Det er 50 år siden. I år leverer Bamble Mek. Industri AS maskiner, påbygg og tjenester for godt over 20 mill. kroner.

Det var Thorleif Sannes som la grunnsteinen til dagens Bamble Mek. Industri AS (BMI) i Stathelle, Telemark, da han for 50 år siden etablerte Sannes Sveiseverksted i ei smie på 24 m2. I dag er det 2. og 3. generasjon Sannes som driver firmaet som er et datterselskap av australske Orica Mining Services, en av verdens største sprengstoffleverandører. Orica sitter på 60% av aksjene, mens brødrene Thorstein (66) og Halvor (62) deler resten. Thorstein er BMIs produksjonsansvarlig, Halvor tar seg av maskinsalget, mens Thorsteins sønn Thorleif er teknisk sjef og Halvors sønn Morgan er bedriftens daglige leder.

Jord- og skogbruk

Brødrene har jobbet i bedriften siden de var guttunger. Med skole bare annenhver dag, ble fridagene tilbragt i smia hvor faren Thorleif drev med reparasjon av heste- og traktorredskap og mindre anleggsmateriell for jord- og skogbruket.

Rafnes-utbyggingen

Firmaet fikk etter hvert mer å gjøre for anleggssektoren. Det skyldtes tunnelarbeidene i forbindelse med bygging av Brevika-broen på '60-tallet. Da utbyggingen av Rafnes-anlegget (petrokjemi) tok til tidlig i '70-årene, ble de store entreprenørselskapene som var med på utbyggingen, viktige kunder. Da ble det reparasjon og vedlikehold av store anleggsmaskiner og transport og lading av sprengstoff som ble hovedbeskjeftigelsene. På denne tiden utviklet BMI sitt eget transport-/ blande-/ladesystem av ANFO-eksplosiver. Dette er fortsatt en viktig del av BMIs virksomhet.

Transport, anlegg, industri

Vi skal ikke her snu hver stein i BMIs 50-årige historie, men i 1980 flyttet bedriften inn i et nyanlegg på ca.2000 m2med moderne produksjonslokaler, lager og butikk. Her holder BMIs 14 ansatte fortsatt hus, og idag er en av hovedbeskjeftigelsene produksjon av påbygg til kjøretøy som kranbiler, kroklifter, tømmerbiler og spesialkjøretøy. Sistenevnte omfatter blant annet slurrypåbygg for Orica Mining i Europa.

På BMI-anlegget på Stathelle er det også en velfylt butikk hvor det selges løfteutstyr, hydraulikkslanger, kuplinger og oljer.

Servicebedrift

BMI driver også en utstrakt service av kraner, kjøretøy og anleggsmaskiner. Firmaet har blant annet inngått avtale med Rishaug Anleggsmaskiner om service av New Holland-maskinene i deler av Telemark, Vestfold og Aust-Agder.

Hiab og Huddig

BMI selger også maskiner og utstyr til anlegg- og transportsektorene. Firmaet er importør av svenske Huddig gravelastere og har i løpet av de siste 4-5 årene levert 15 maskiner, utelukkende av modellen 1260B på 12,5 tonn. Hovedkundene er E-verk og entreprenører som har oppdrag på jernbanen siden Huddig kan levere maskiner med jernbaneunderstell.

Hiab-kraner inngår også i salgsporteføljen. Det gjør også tømmer-/industrikraner, sand-/polygrabber og rotatorer fra slovenske LIV.

Det er Halvor Sannes som har hånd om BMIs maskinsalg, og nå introduserer Sannes en nykommer på det norske markedet (se egen sak).

Forsiden nå